Hvornår ser vi andre jordens forfald?

Dyr 19. marts 2003 07:00

AFVIKLING: På tekst-TV og i et indslag i TV-nyhederne blev der gjort opmærksom på, at den jord, vi som mennesker er sat til at forvalte, er vi nu i fuld gang med at ødelægge. New Scientist, der står bag, oplyser, at der i de sidste 50 år er forsvundet omkring 300.000 dyre- og plantearter. Det påpeges samtidig, at tendensen accellererer, og at hver fjerde art af pattedyr og hver ottende art af fugle er i risikogruppen i den nærmeste fremtid. Denne udvikling - eller forfalds-tendens - har apostlen Johannes nedfældet på papiret, da han som fange på øen Patmos fik syner, der skildrer de sidste tider. Om det, som New Scientist nu har gjort opmærksom på, skrev Johannes de profetiske Guds ord: "Jeg vil ødelægge dem, der ødelægger jorden". Johannes har med andre ord set vort slægtled, der i stadig stigende pengebegær og vansind prøver at presse størst mulig profit ud af jordens fødevareressourcer - til skade for os selv! I hele verden pøses der hvert år tonsvis af kemiske giftstoffer ud over afgrøderne. Givetvis for at udrydde skadelige insekter, men samtidig forgiftes det vigtigste fødevaregrundlag for både mennesker og dyr. Det er dette vanvittige indgreb i naturens balancer, der er årsag til, at både flora og fauna uddør. De menneskelige indgreb i form af rydning af de livsnødvendige regnskove, nedbrydning af ozonlaget med videre, er ligeledes vægtige tilskud til den samlede nedbrydningsproces. Vi står over for en tid, hvor verdens fødevareressourcer fortløbende bliver sat på skrump og med indbygget sprøjtegift. Apostlen Johannes så i sit profetiske syn for 1900 år siden, at den dag ville komme, da vi af egen vilje ville ødelægge den jord, der skal give os føden. Nu har også New Scientist set det og publiceret det som deres egen mageløse opdagelse. Men hvornår vil resten af verden se det og forstå, at der bag det profetiske ord står en Gud, der har skabt det alt sammen, men ikke vil være i stand til at hjælpe dem, der går deres egne veje og misrøgter hans skaberværk?-

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...