EMNER

HVORNÅR?

{ Den ny arvelov forventes vedtaget inden folketingspolitikerne går på sommerferie, og den træder i kraft 1. januar 2008. { Fra vedtagelse til ikrafttrædelse af den nye arvelov går der cirka et halvt år. I den tid vil man have mulighed for at sætte sig ind i paragrafferne, og der vil være tid til at skrive eller omskrive testamente. { Justitsministerens forslag til Arvelov ligger blandt andet på netsiden www.folketinget.dk