Hvornum vil ikke have en Døstrup-løsning

Landsbyrådet har åbenbart ikke haft borgerne med sig, for der samles underskrifter i protest

EMNER 1. februar 2005 05:00

HVORNUM: - Vi vil for alt i verden undgå Døstrup-tilstande i Hvornum. Sagt lige ud af formanden for teknisk udvalg, afdelingsleder Preben Christensen, Hobro. Og det er sagt lige ud i en sag om trafikchikaner. Det er tæt på at være et af formandens specialområder. Han har i årevis haft trafik og chikaner helt inde under huden i forbindelse med vejkirurgiske indgreb bl.a. på Hegedalsvej, Løgstørvej, Randersvej, Hørby - og ikke mindst Døstrup, hvor det hele næsten endte i tumult. Og nu er turen så kommet til Hvornum. Her har der bl.a. været skolevejsundersøgelser, og politisk har man lyttet meget til ønskerne fra landsbyrådet. Man har endda lyttet så meget, at der allerede i fjor blev bevilget 220.000 kr. til chikaner primært på Klejtrupvej - chikaner af den slags, man efter mange og lange diskussioner for en tre år siden endelig blev enige om at anbringe et par steder på Døstrupvej gennem Døstrup. Som sådan skulle alt være godt, men det er det bare ikke. Hvornum er nemlig ikke Døstrup, og i Hvornum bor der folk, der præcis som udvalgsformanden betakker sig for Døstrup-tilstande. En af dem er Jørgen Højbjerg. Tilbage i Klør Konges tid var han pudsigt nok politisk formand for teknisk udvalg. Han har også været gårdejer og ejer af en maskinstation, men i dag er han mest bare en ældre Hvornum-borger, som både cykler og kører i bil på den vej, det hele handler om. - Jeg er i den aktuelle sammenhæng hverken belastet af det ene eller det andet, men jeg kan bare se, at de foreslåede chikaner ikke vil blive til gavn for noget som helst, siger Jørgen Højbjerg. Som cyklist forudser han, at der i givert fald vil blive alt for smalt mellem passagerne ved chikanerne. Han forudser også, at der med chikanerne direkte vil være risiko for flere farlige situationer end i dag, når tunge køretøjer skal sno sig i gennem. - I stedet for chikaner kan man løse alle problemer ved at anlægge en cykelsti i den østlige side af vejen. Det vil være et plus for cyklisterne, og cykelstien vil ikke kunne genere hverken lastbiler, landbrugskøretøjer eller bilister i almindelighed, siger Jørgen Højbjerg. Samtidig med at han har henvendt sig til teknisk udvalg, har flere borgere i landsbyen taget affære. Der samles underskrifter i protest mod Døstrup-modellen blandt beboerne langs Klejtrupvej. mere end 30 har foreløbig skrevet under. Underskrifterne kombineret med Højbjergs henvendelse har også allerede haft en vis effekt. Teknisk udvalg har bestemt sig for at udskyde vejchikane-projektet. - Der har allerede været holdt adskillige møder om sagen, og det kommer bag på mig, at man åbenbart ikke er enige i Hvornum. Men det er man altså ikke, og for at undgå samme ballade som i Døstrup, vil vi nu indsamle ny dokumentation i form af resultaterne fra nye traifkmålinger. De må så blive afgørende for, hvad vi skal og hvad vi ikke skal, siger Preben Christensen. Målingerne vil blive foretaget snarest muligt, og derefter venter der hvad Preben Christensen kalder en direkte dialog med landsbyens beboere.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...