Hybriden giver skattefradrag

USA betragtes i mange henseender som de frie markedskræfters hjemland, men på en række områder reguleres industriens og borgernes adfærd trods alt af skrappe bestemmelser. Det gælder ikke mindst miljøområdet, hvor en række stater med Californien i spidsen har snævre grænser for, hvad der må komme ud af bilernes udstødningsrør. I bestræbelserne på at mindske luftforureningen i byerne bruges både "pisk og gulerod". Guleroden er et landsdækkende skattefradrag til bilister, som anskaffer sig et særligt miljøvenligt køretøj. Toyotas elektrohybridbil Prius, har som den første fået certifikat på, at ejeren har ret til et skattefradrag på 2000 USD. Det svarer til ca. 10 procent af bilens pris i USA. Baggrunden for skattefradraget er myndighedernes erkendelse af, at den miljøvenlige hybridteknik med både elektro- og forbrændingsmotor er dyrere at producere end konventionel motorteknik, og at der derfor er brug for et økonomisk incitament for at sikre de miljøvenlige biler større udbredelse. Toyota Prius har opnået godkendelse som Super Ultra Low Emissions Vehicle (SULEV). Udstødningens indhold af smogdannende og andre skadelige stoffer er reduceret med 90 procent i forhold til næste kategori, som hedder ULEV - Ultra Low Emissions Vehicle, og det eneste, der er renere, er en bil, som slet ikke udsender skadestoffer - Zero Emissions Vehicle. Denne certificering kan i øjeblikket kun opnås af elbiler.