Hydro Nail A/S samlet i V. Hassing

Ny produktionshal skal sikre fuld kapacitet til foråret

V. HASSING: Hydro-Nail A/S i V. Hassing har netop sat kransen på toppen af den nye produktionshal. Hermed bliver fabrikken til sommer landets næststørste indenfor produktion af tagspær og konstruktioner. Det betyder en fordobling i både produktion og ansatte, der tæller fra 25-30 mand nu til 40-50 mand til sommer. Med alle afdelinger er man således oppe på 60 mand, der indbefatter produktion, tegnestue, kontor, salg og marketing samt bogholderi. Hydro-Nail A/S blev grundlagt i 1969 i Kongerslev. I efteråret 2000 overtog Hydro Nail A/S fabrikken Multi-Spær i V. Hassing, og januar 2001 slog man bogholderi og salg sammen i V. Hassing. Siden har man lukket produktionen i Kongerslev ned, og flyttet det hele til de eksisterende lokaler i V. Hassing. Vinterhalvårets måneder, der som bekendt er lavproduktion indenfor byggebranchen, er derfor brugt til byggeri af produktionshallen, for at nå op på samme kapacitet til foråret. Der laves spær til stort set alle slags byggerier. Produktionen foregår med de nyeste og mest moderne maskiner, ligesom EDB spiller en stor rolle ved beregning og design af tagkonstruktioner. Hydro Nail A/S producerer foruden alle former for trægitterkonstruktioner også rammer til landbrugshaller, væg- tagelementer til industri- bygninger m.v., letbjælker til etageadskillelser/tagkonstruktioner. Træspærene er fremstillet af tørre, fuldkantede, høvlede planker og samlet med korrosionsbeskyttede tandplader. Hydro-Nail producerer såvel standard som specialkonstruktioner.