Dronninglund

Hydro-X slap med skrækken efter uheld

] Ætsende produkt fra påkørt oplagringstank nåede ikke længere end til kloakken]

RAVNSTRUP:Vandbehandlingsfirmaet Hydro-X slap med skrækken, da en uheldig lastbilchauffør i går formiddags påkørte en tank på firmaets gårdsplads og forårsagede en ulykke, der kunne have haft langt mere alvorlige konsekvenser, end det var tilfældet. - Det kunne være gået meget værre, sagde således stationsleder Peder Mejlvang fra Falck i Dronninglund. Ved uheldet blev et mandedæksel revet af tanken, hvorefter Hydro-X"s produkt sprøjtede ud på gårdspladsen og ned i den til sådanne uheld etablerede betongrav under tanken. En del af produktet røg imidlertid også i det offentlige kloaksystem - selv om der hurtigt blev smidt sandsække over adgangsvejene til dette. Her blev produktet imidlertid hurtigt spærret af, så der på den måde blev skabt kontrol over det lækkede produkt, der ikke er for småbørn, hvis man kommer i berøring med dette. - Grunden til den store beredskabnsindsats er den kendsgerning, at produktet for 20 procents vedkommende består af natrium hydroxid, der er en stærk base, som har en ætsende effekt, fortæller salgschef ved Hydro-X Henrik Ottesen, der også glæder sig over, at ingen personer var i nærheden, da tanken blev påkørt. Med den hurtige isolering af det spildte produkt nåede der i øvrigt aldrig at opstå fare for grundvandet i området.]