Brønderslev

Hyggekrogen søger frivillige

Folk, der har lyst til at hjælpe flygtninge til en øget integration i lokalsamfundet, kan onsdag aften møde op til et informationsmøde om at være frivillig. Det er værestedet Hyggekrogens frivilliggruppe sammen med Dansk Flygtningehjælp, der holder mødet i håb om at få flere til at bruge et par timer om ugen som frivillig. Meningen er, at der fremover skal være faste åbningstider i Hyggekrogen, hvor flygtninge og frivillige kan mødes til caféaftener, lektiehjælp, rådgivning om det danske samfund eller andre fællesarrangementer. Det kræver ikke nogen særlig baggrund at være frivillig, men det er en fordel at være interesseret i fremmede kulturer og i besiddelse af godt humør og en god portion tålmodighed. Mødet finder sted i værestedets lokaler på Torvet.