Hyggeligt goddag til Tranum Skole

TRANUM:Forventningsfulde femårige børn med forældre mødte forleden op på Tranum Skole for at blive skrevet op til næste års børnehaveklasse. Skoleinspektør Poul Jørgensen og børnehaveklasseleder Birgit Kock stod klar til at modtage de små poder, og sekretær Lise Dahl skrev dem op. Børnene gik ivrigt i gang med opgaveark og tusser ved bordene. De skulle finde vej gennem en labyrint og tegne en tegning, mens de voksne snakkede over en kop kaffe. Skoleinspektøren gik rundt med et digitalt kamera og tog billeder af alle børnene - som de selv fik lov at godkende på kameraets lille display. Ida er blandt de kommende elever på Tranum Skole, og det er begrænset, hvad hun og hendes forældre, Dorte Belling og Michael Enggaard, kender til skolen på forhånd. Ida går ikke i børnehaven Uglen ved skolen, for da hendes mor skulle begynde at arbejde, var ventelisten alt for lang, og i stedet kom Ida i børnehave i Brovst. Ida har heller ingen ældre søskende, men hendes forældre har fra andre hørt meget godt om skolen. De har også allerede været til det første møde for nye forældre, hvor man drøftede forventninger. - Meget positivt, mener Michael Enggaard. Det vigtigste ved en skole er, at børnene lærer noget, og at det foregår i et ordentligt socialt miljø. De to ting kan ikke adskilles, mener han. Og børnene har gode muligheder for at trives socialt i en lille skole. En anden ny elev er Femke. Hun er indvandret fra Holland for to år siden. Femke går på Uglen og får danskundervisning på skolen to gange om ugen, men det helt store sproglige ryk kommer, når hun leger med danske kammerater, siger moderen, Anja Sonderen. Femkes to store søskende går på skolen og taler i dag flydende dansk. Hjemme slår børnene over i hollandsk, men når der skal spilles et spil, skifter de til dansk, uden selv at lægge mærke til det. Anaj Sonderen foretrækker en lille skole, fordi lærerne bedre kan overskue tingene og hjælpe den enkelte elev. I øvrigt er den danske skole mere afslappet end den hollandske, hvor der er tryk på, fra eleverne begynder som fireårige. - I Danmark får børnene mere lov til at være børn, og der er tid til at lege og gå i skoven, siger Anja Sonderen. Ud over at se skolen ved indskrivningen kommer de nye elever på besøg på skolen et par gange inden det nye skoleårs start. De børn, der går i Uglen, har en venskabsklasse på skolen, 5. klasse. Inden skolestart kommer forældrene til møde, hvor de hører om skoledagen, og hvor der er tid til at udveksle forventninger fra skole til forældre og omvendt. I løbet af sommerferien får børnene et personligt brev om, at skolen glæder sig til at se dem. I Tranum er der 22 femårige i skoledistriktet, hvoraf de 21 mødte op ved indskrivningen. Ud over Tranum Skole er det kun Langeslund Skole, der holder indskrivning ved personligt fremmøde. Kommunens tre øvrige skoler ordner indmeldelsen pr. brev.