Hykleri uden grænse

Hykleriet kender her op til jul ingen grænser. Æbler, pærer og bananer blandes sammen, og det kommer der kun frugtsalat ud af. En god ret vil de fleste mene.

Er det ikke sådan, at fattigdomsdiskussionen er endt? Der bringes udsagn om, at det ikke kan betale sig at arbejde for en familie på kontanthjælp med to børn, fordi en kontanthjælpsmodtager, som kommer i arbejde, skal tjene 29.600 kr., for at familien kan have en husstandsindkomst svarende til, hvad de har som kontanthjælpsmodtagere. Efter at have fulgt såvel arbejdsmarkedspolitik, socialpolitik som skattepolitik igennem et halvt århundrede kan jeg konstatere, at det er lykkedes medier og politikere at få skabt et bilede af, at en familieindkomst på kontanthjælp kan sammenlignes med en lønmodtagers lavtlønsindkomst. I 70'erne måtte jeg som socialpolitiker og senere som medlem af revaliderings- og pensionsnævnet konstatere, at ingen lønmodtager på lavtløn kunne klare sig med, at kun en i familien havde en indtægt, hvorfor det var en drivkraft for forsørgelsen, at begge forsørgere måtte ud på arbejdsmarkedet. Derfor må man retfærdigvis - hvis man vil sammenligne indkomsten på de 29.600 kr. for en familie med to voksne og to børn - stille den op over for to lavtlønsindkomster eller en lavtlønsindkomst og en mindstelønsmodtager af dagpenge. I begge situationer giver mindstelønninger - også hvis den ene er arbejdsløs og arbejdsløshedsforsikret - en højere familieindkomst end de 29.600 kr. Sådan skal det naturligvis også være. Hvordan er det lykkedes at skabe en diskussion om, at de 29.600 kr. er et stort beløb for en familie på kontanthjælp? Ja, grunden er kontanthjælpens udvikling, hvor begrebet gensidig forsørgelse i dag betyder, at familier hænger fast i et socialt system og i sociale ydelser, og ingen af forsørgerne kan gøre noget, uden de skaber ringere forhold for sig selv. Det kalder jeg at hænge i en mudderfælde. I øvrigt mener jeg, at kontanthjælp er en midlertidig hjælp, og når personen har fået sin afklaring og fortsætter på varig kontanthjælp, skal der ydes arbejde (samfundstjeneste) for den. Det, der derfor er brug for, er ikke forringelser af kontanthjælpsbeløbene. Det er et nyt lovforslag angående gensidig forsørgelse og pligt til at arbejde for den varige kontanthjælp i det fulde antal timer gældende for en lønmodtager.