Hykleri uden grænser

Folketingsmedlem Bent Bøgsted (DF) er ved at kløjes i det, når han taler om satspuljen (25.9.). På den ene side er han imod den, og på den anden side er han for.

Men hvis han på den ene side er modstander af satspuljen ¿ som DF er ¿ hvordan kan det så være, at partiet har arbejdet så ihærdigt på at komme med i den efter regeringsskiftet i 2001? Samtidig har DF heller ikke sagt fra, når det drejer sig om at finansiere den ny uddannelse for unge på særlige vilkår, som alle Folketingets partier i øvrigt tilsluttede sig. Da det kom til stykket ville DF og regeringen have, at uddannelse også skulle finansieres ved hjælp af satspuljen. Derfor er det Bøgsteds bemærkninger topmålet af hykleri. Lad mig også understrege, at DF¿s kæledægge, ældrechecken, sandelig har en stor ulempe. Den går nemlig ikke til de svageste og fattigste pensionister. Bare de ældre tager alle deres penge ud af banken og lægger dem under hovedpuden, kan de få Pias ældrecheck. Altså kan ældre med store millionformuer kan få checken, men de pensionister, som har lagt lidt til side og har over ca. 60.000 kr. stående på bankbogen, får de aldrig en krone. Socialdemokraterne er da helt enige om, at pensionisterne skal have bedre vilkår ¿ men så ville det da være langt bedre i form af tillæg til dem, der vitterligt trænger mest. I modsætning til DF er Socialdemokraterne bekymrede over, at fattigdommen stiger i disse år. Hvis samfundet yderligere skubber til uligheden, vil der opstå et pensionistproletariat. Det er lige nøjagtigt det Ældresagen har påpeget fordi pensionisterne, kun får 16 kr. ud af skattepakken. Det er ikke den vej, vi skal. Vi skal forbedre folkepensionen ¿ både grundbeløbet og tillæggene. Men det er da rart for de rige at DF vil øge uligheden, men skidt for pensionisterne og de fattige.