Hykleriet må da have en grænse

SKAT:Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard har givet regeringen flertal for skattelettelser, der i løbet af fire år når 9,6 mia. kr. om året. Efterfølgende står Pia Kjærsgaard stolt og fortæller, at DF har kæmpet for de svageste og fået en milliard kroner til de socialt svage grupper. Mage til hykleri har jeg aldrig oplevet. Uden DF var regeringen slet ikke kommet igennem med sin asociale skattepolitik. Pengene til skattelettelserne bliver nemlig hentet ved nedskæringer i hele det danske velfærdssystem i stat, amter og kommuner. Allerede amternes aftale med regeringen om økonomien for i år har givet nedskæringer, for at skabe plads i økonomien til de kommende skattelettelser. I Nordjyllands Amt har det bl.a. betydet forringelser for de socialt udstødte, på uddannelsesområdet, på ambulanceområdet, på den kollektive trafik og på miljøet. Besparelser, som DF's medlem af amtsrådet har stemt for, fordi de var nødvendige med den økonomiske politik regeringen og DF fører i Folketinget. Og med regeringens og DF's aftale om skattelettelser bliver nedskæringerne desværre kun mere voldsomme de kommende år. Selv samme dag, som Pia Kjærsgaard fremfører sine hyklerier, sidder vi i bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab og taler om ekstraordinære stigninger i taksterne hvert år i 2003, 2004, 2005 og 2006. Og buspassagerer er typisk unge og gamle, som ikke hører til de mest velstillede. Også handicaptransporten bliver ramt af de urimelige betingelser regeringen og DF opstiller, fordi de vil hente penge til skattelettelser. DF's mand i bestyrelsen havde heller ingen indsigelser. Derfor, Pia Kjærsgaard, inden du en anden gang stiller dig op og udråber dig selv til de svageste gruppers beskytter, så tag kontakt til dine folk rundt om i kommuner og amter. De kan sikkert fortæller dig nogle sandheder om de nedskæringer, der er en direkte konsekvens af den politik regeringen og DF i forening fører i Folketinget. Hykleriet må da have en grænse.