Hyklerisk bistand

Som bekendt er moral godt og dobbeltmoral dobbelt så godt - det er vi jo blevet vant til.

Men det var alligevel dybt rystende at se statsministeren med salvelsesfuld stemme og hellig mine pudse glorien, da han gav 300 mio. kr. af de penge, der allerede er afsat til u-landsbistand og 120 mio. kr. af de miljøpenge, som de alligevel skulle have haft, til de lande i Østasien, der er så frygteligt ramt af flodbølgen. Statsministeren står i spidsen for en regering, der, sammen med Dansk Folkeparti, har fjernet fire mia. kr. (4.000.000.000 kr.) om året i u-landsbistand. Det er min helt klare påstand, at den besparelse på de fire mia. om året vil koste livet for langt flere end 150.000 mennesker, det antal, der frygtes døde på grund af flodbølgen. Det er mere synligt og giver naturligvis mere sympati - og stemmer - at kaste penge til folk i akut nød end at bruge penge på et langt sejt træk, som kan gøre folk i udviklingslandene selvhjulpne. Det er i øvrigt denne regerings tydelige strategi at fjerne enorme ressourcer fra det, der får samfund til at hænge sammen: uddannelse, udviklingshjælp, kultur… for derefter, med store fanfarer og selvsikker mine at tildele de samme områder en brøkdel af, hvad de har mistet, og så erklære, at nu har man øget bevillingerne. Jeg siger: Føj for... En anden strategi er at lade andre lave det beskidte arbejde. Kommunerne få allernådigst lov til i 2005 at øge udgifterne med 0,36 pct.. Da alle ved, at de lovbundne udgifter stiger med adskillige procent, må kommunerne så spare på skoler og ældre; der er ikke andre steder at tage dem. Men så er det da godt, at de lavtlønnede får nogle hundrede kroner i skattelettelse og de højtlønnede nogle tusinder. Keine hexerei, nur behändichkeit...

Forsiden