Hyklerisk piveri i V-bagland

Christian Bach Iversens Synspunkt (28.12.) behøver et par bemærkninger med på vejen.

Den nye kommunale og regionale struktur, som mere end noget andet er Venstres værk, presser med sin øgede markedsgørelse af sundhedsvæsenet centraliseringer igennem. Det kan derfor forekomme noget hyklerisk, at Venstres bagland nu piver, når det bliver alvor. Jeg skal mere end nogen beklage, at sundhedsvæsenets i al for høj grad tager en drejning, hvor det i for høj grad er de økonomiske parametre, der er styrende. Det medfører, at vi får et ”behandlervæsen” i stedet for et ”sundhedsvæsen” med de deraf øgede muligheder for forkerte vægtninger af indsatsen. Den politiske vilje er i stigende omfang deponeret hos indenrigsministeren og Sundhedsstyrelsen, som begge kræver nedlæggelse af akutmodtagelser og centraliseringer af stort set alle behandlinger. Den sidste del af omlægningerne dikteres af de for få tildelte penge og den store mangel på læger. De lighedstegn, C.B.I. sætter mellem nærhed og kvalitet, står heller ikke prøven ved en nærmere test. Patienterne vil gerne have den bedst mulige behandling, og afstand betyder i denne forbindelse ingenting. C.B.I. forklarer den lave produktivitet med et tyndt befolket Nordjylland. Det er nu kun en mindre del af forklaringen. De øvrige og mere vægtige årsager er de mange akutte beredskaber og lægelige fællesfunktioner mellem sygehusene. Alle foreløbige udmeldinger går på tre akutmodtagelser, nemlig Aalborg, Hjørring og Thisted. Set i det lys virker forslaget om et helt nyt sygehus i Himmerland noget eksotisk. Arbejdet med den nye struktur skal efter de foreløbige udmeldinger være afsluttet omkring april. Den termin er ikke hellig. Det er vigtigere, at vi i samme forbindelse får talt med de enkelte kommuner, og herunder får belyst de fremtidige muligheder og udfordringer for den primære lægedækning (praksislæger) og sundhedscentre.