Hykleriske reaktioner

Flere folketingspolitikere har de seneste dage offentligt udvist forargelse over Hizb ut-Tahrirs kommende debatmøde om besættelsen af Afghanistan og partiets holdning om legitimiteten af de besattes modstand mod besættelsen.

Vi ønsker i denne anledning at pointere følgende: 1. En moden og ærlig debat om krigen i Afghanistan er nødvendig og presserende, trods politikernes forsøg på at kvæle enhver kritisk røst og intimidere enhver antikrigsbevægelse. En sådan debat skal være fri for de velkendte politiske klichéer og populistiske skræmmekampagner, som vi bevidner for tiden, og derfor arrangerer Hizb ut-Tahrir et åbent debatmøde om besættelsen under titlen "Afghanistan: De skandinaviske regeringer i USA's tjeneste". Debatmødet kommer bl.a. til at belyse følgende temaer: De reelle motiver bag besættelsen. De skandinaviske regeringers falske argumenter for at legitimere besættelsen og skabe folkelig opbakning til krigen. Besættelsesmagternes inkompetence til at sikre den fornødne fred og politiske stabilitet i Afghanistan grundet deres strategiske interesser. Den legitime modstand mod besættelsen indbefatter ikke borgerkrig eller drab på uskyldige borgere i Vesten. Hizb ut-Tahrirs syn på hvordan besættelsen og ustabiliteten i Afghanistan kan afvikles. 2. Vores holdning om de besattes ret til at gøre modstand blev af nogle folketingspolitikere beskrevet som "voldsom retorik, "en hån mod danske soldater" og "en skjult trussel og opfordring til væbnet oprør i Danmark"! Nogle politikere har oven i købet genrejst kravet om at forbyde Hizb ut-Tahrir eller undersøge muligheden for sådant et forbud! Men er det kriminelt at tale om de besattes ret til at forsvare sig? Hvordan kan man i Danmark hylde modstandsbevægelsen, som gjorde væbnet modstand mod tyskernes besættelse under Anden Verdenskrig, og samtidig kriminalisere andres modstandskamp?! Når politikerne, der legitimerer deltagelsen i den væbnede offensiv mod Afghanistans befolkning, ønsker at kriminalisere enhver tale om de besattes ret til væbnet forsvar, så illustrerer det kun besættelsesmagtens grusomme natur. Hvis talen om modstandskampens legitimitet synes voldsom, hvad så med politikernes tale om og støtte til en aggressiv krig og besættelse? Hvad med deres legitimering af tortur og drab på uskyldige? Og hvad med deres støtte til krigsherrer og korrupte politikere i Afghanistan? Er det mon en fredselskende retorik? Hvad angår påstanden om hån mod de danske soldater, så er det netop folketingspolitikerne, der håner de danske soldater, når de kynisk og uden hensyn til egne soldaters liv vælger at tage del i krigen grundet deres neurotiske loyalitet til USA og en forhåbning om at fremme en elites økonomiske interesser. Med krokodilletårer giver disse politikere sig til at simulere forargelse, mens de sender andres børn i døden for at tjene USA's strategiske interesser! Den absurde påstand om, at vores budskab rummer en skjult opfordring til væbnet oprør i Danmark, er et desperat forsøg fra politikernes side på at fordreje selve budskabet. Dette forsøg jager en unødvendig skræk i livet på offentligheden og drejer fokus væk fra deres egne ugerninger, så de ufortrødent kan fortsætte deres forbrydelser i Afghanistan. Men disse manøvrer kan ikke skjule deres legitimering af og støtte til den aggressive besættelse, som har affødt afskyelige overgreb på uskyldige og skabt et korrupt marionetregime, som ikke afspejler befolkningens vilje i Afghanistan. Politikernes forslidte fraser om forbud afspejler kun deres intellektuelle og politiske inkompetence, og at de sidder inde med en svag sag! Havde disse politikere haft solide argumenter for krigsdeltagelsen, så ville de tilbagevise vores holdninger med saglige argumenter. Men sandheden er, at deres krig er baseret på påskud og manipulation, og af denne grund evner de ikke at forsvare deres bidrag til besættelsen foran en kritisk offentlighed. I stedet tyr de til dæmoniseringen af kritikerne og fordrejningen af deres budskaber, mens de gemmer sig bag kameralinser og mikrofoner, hvor de uimodsagt kan lancere deres afledningsmanøvrer. 3. Denne besættelse har fået fatale konsekvenser for befolkningen i Afghanistan og omegn såvel som befolkningerne i den vestlige verden, herunder Skandinavien. Besættelsen har resulteret i en økonomisk belastning, som grundet finanskrisen nu for alvor kan mærkes. Besættelsen truer også Vestens interesser og sikkerhed, og oven i alt dette dør soldaterne forgæves eller dør for at tjene et mislykket amerikansk kolonialistisk projekt. Vi appellerer derfor til de fornuftige borgere i Skandinavien om ikke at falde for politikernes afledningsmanøvrer og at fastholde retten til at debattere denne krig, som stadig medfører fatale konsekvenser. Endelig opfordrer vi alle interesserede til at tilmelde sig vores kommende debatmøde om besættelsen af Afghanistan.

Forsiden