Energiselskaber

Hyldet af varmeværker

LØGSTØR:I forbindelse med Danske Fjernvarmeværkers Forenings landsmøde i Århus, var der en særlig hyldest til foreningens formand gennem 10 år, advokat Uffe Bro, Løgstør. Han har gennem årene tegnet foreningens profil udadtil og været med til at fremme de mere end 400 medlemsværkers synspunkter over for såvel energimyndighederne, som politikerne på Christiansborg. Det var DFF"s politiske næstformand, rådmand Søren Møller, Odense, som på andendagen af landsmødet overrakte Uffe Bro en erindringsgave for de første 10 år i formandsstolen. Det var et armbåndsur, men absolut ikke nogen påmindelse om at komme til tiden, for det gør Uffe Bro. Han er kendt i og udenfor fjernvarmekredse for sine ofte skarpe, men altid meget præcise udtalelser og formuleringer, når det gælder varmeværkernes mærkesager. Uffe Bro har været medlem af bestyrelsen for Løgstør Fjernvarmeværk siden 1975 og de seneste 20 år beklædt formandsposten. Siden 1988 har han været medlem af bestyrelsen for Danske Fjernvarmeværkers Foreningen og de sidste 10 år i formandsstolen.