Hypnose

{ Princip: Det hjælper ikke at bruge sin logiske sans mod fobier. { Hvordan: Den første konsultation handler om at skabe tillid mellem patient og behandler. Flyskrækken bliver analyseret i en slags terapeutisk samtale om angstens oprindelse. Anden gang bliver personen bragt i trance. I fantasien gennemgår hun en flyrejse ned til mindste detalje, lige fra hun kommer ind i ankomsthallen, til hun sidder i luften - og til slut når flyet lander i lufthavnen igen. For personen føles det virkelig, som om hun flyver, men samtidig ved hun godt, at hun sidder hos en hypnotisør – og derfor bliver hun ikke rigtigt bange. Denne seance bliver gentaget et par gange – og så skulle personen være kureret for sin flyskræk. { Tidsforbrug: to - fire behandlinger af godt en times varighed med minimum en uges mellemrum. { Resultater: Psykolog Julius Tschertok har behandlet 15-20 personer om året med flyskræk siden midten af 80’erne – og så vidt han ved er alle blevet 100 procent helbredt for resten af livet. { Hvor: Mange hypnotisører rundt omkring i landet arbejder med fobier, En del af dem er samtidig uddannede psykologer, og så kan de være medlem af Dansk Selskab for Klinisk Hypnose. { Pris: 750 kroner per behandling { Henvendelse: Julius Tschertok bor i Aalborg og har telefonnummer 40989498