Redningsvæsen

Hyppig torden gav mange brande

FREDERIKSHAVN:Den lange, sene sommer med masser af tordenvejr gjorde 2002 til et travlt år for beredskabstjenesten. 38 bygningsbrande måtte brandfolkene rykke ud til, og det er væsentligt flere end normalt, faktisk over det dobbelte. Hele 17 af dem skyldtes lynnedslag. - Det er flere lynbrande, end jeg har oplevet i de 32 år tilsammen, hvor jeg har været brandmand, beretter beredskabschef Hans Jørgen Pedersen. Derimod brænder skorstenene i Frederikshavn ikke nær så tit, som de gør i resten af landet. I gennemsnit er 12-14 procent af alle brande skorstensbrande. Men ikke her. I hele året har der kun været en enkelt udrykning til en skorsten, der ikke bare røg. Når der rigtig er gang i alarmerne, savner Hans Jørgen Pedersen Frederikshavn Politis lokalkendskab. I dag går alle opkald til 112 til Aalborg. Og i sommerens travlhed oplevede han, at der kom tre alarmer samtidig. De to af dem viste sig at være til den samme brand. Det kunne han godt undvære i en tid, hvor der skal spares. Han tror dog, at der er tale om indkøringsproblemer. At mandskabet på centralen skal blive bedre til at spørge. Beredskabsforlig Hans Jørgen Pedersen kæder kritikken af den ændrede alarmprocedure sammen med kritik af det nye beredskabsforlig, som lægger op til, at der skal spares på mandskabet. Hvor der i dag altid rykker otte mand og en indsatsleder ud til en brand, er der nu indført en minimumsregel om, at der kun skal sendes seks. - Jeg føler, det er forkert at spare ved at skære ned på det nære beredskab, siger han - Hvis ikke der kommer folk nok til en lille brand, risikerer man, at den bliver til en større. I Frederikshavn sætter man sikkerheden højest og vil foreløbig ikke skære ned.