"Hyrden" står til bortvisning

Klitgården risikerer at miste skulpturgave fra Ny Carlsberg Fondet

Skulpturen "Hyrden" blev opstillet i det fredede klitlandskab 10. april efter enighed mellem Klitgården, Ny Carlsberg Fondet og Fredningsnævnet. Men miljøcenter Nord havde en indsigelse mod placeringen. På Klitgården kendte man ikke til indsigelsen, og da man hørte om den, var det for sent at anke til Naturklagenævnet. Foto: Torben Hansen

Skulpturen "Hyrden" blev opstillet i det fredede klitlandskab 10. april efter enighed mellem Klitgården, Ny Carlsberg Fondet og Fredningsnævnet. Men miljøcenter Nord havde en indsigelse mod placeringen. På Klitgården kendte man ikke til indsigelsen, og da man hørte om den, var det for sent at anke til Naturklagenævnet. Foto: Torben Hansen

SKAGEN:Ude foran kongevillaen Klitgården i Skagen står billedhuggeren Erik Heides 2,5 meter høje skulptur "Hyrden". Det har den gjort siden april i år, men nu risikerer Klitgården, at giveren, Ny Carlsbergfondet, tager sin gave retur. Det skyldes et forsvundet brev. Klitgården, der i dag er et fondsejet refugium, troede alle forhindringer var ryddet af vejen, inden en lastbil 10. april ankom med Hyrden og de to "dyr", han vogter. Det viste sig at være en fejltagelse. Fredningsnævnet havde ganske vist givet lov til at opstille skulpturen i det fredede klitlandskab. Men umiddelbart efter 10. april sendte Miljøcenter Nord en mail til Klitgårdens leder, Henning Dochweiler, og spurgte om baggrunden for, at skulpturen var stillet op på en placering, som miljøcenteret havde gjort indsigelse mod. Miljøcenteret er myndighed vedrørende overholdelse af strandbeskyttelseslinjen. Miljøcenter Nord havde ved en besigtigelse, som fredningsnævnet foretog i februar, tilkendegivet, at det foretrak en anden placering ved indkørslen til Klitgården. Fredningsnævnet gav 6. marts tilladelse til at sætte skulpturen op på det sted, der var enighed om mellem de øvrige parter. – Der var fire ugers klagefrist, og derfor blev opsætningen udskudt til 10. april, fortæller Henning Dochweiler. Men det var først umiddelbart efter den dato, at Henning Dochweiler første gang så miljøcenterets veto. For brevet, hvoraf det fremgik, var i første omgang ikke nået frem. For sent at klage Miljøcenterets afgørelser kan påklages til Naturklagenævnet. Så det gjorde Klitgården. Men mandag 30. juni dumpede så et nyt brev ind af Klitgårdens brevsprække. Denne gang fra Naturklagenævnet. Nævnet afviser at behandle klagen fra Klitgården. Klitgården har nemlig ikke overholdt klagefristen. Den er på fire uger fra miljøcenterets afgørelse. Men det var som nævnt først umiddelbart efter, de fire uger var gået, at Klitgårdens direktør og bestyrelse blev klar over eksistensen af det famøse brev fra miljøcenteret. Naturklagenævnet begrunder sin afvisning af at realitetsbehandle sagen med, at et brev sendt fra en offentlig myndighed har umiddelbar retsvirkning. Nævnet påpeger risikoen for, at det kan skabe præcedens, hvis nævnet alligevel behandler en klage, der er indgivet for sent. Naturklagenævnet har forud for sin afgørelse henvendt sig til postdistriktet, som har oplyst, at der ikke har været uregelmæssigheder i postbesørgelsen i Skagen i dagene omkring brevets forsendelse. Også Miljøcenter Nord har afvist at have haft problemer med post ud af huset. – Naturklagenævnets afvisning betyder at Miljøcenter Nords afgørelse står ved magt, siger Henning Dochweiler. – Der var enighed mellem os, fredningsnævnet, Ny Carlsbergfondet og kunstneren om placeringen. Så afgørelsen betyder nok, at vi må sige farvel og tak til Hyrden. Også selv om både skagboer og folk udefra, der har set skulpturen, har sagt, at de er glade for den. Henning Dochweiler synes afvisningen er problematisk. – Den gør det til vores pligt at påvise, at vi ikke har modtaget et brev, hvis eksistens vi ikke var bekendt med, siger han. – Det giver en underlig retsstilling, for hvordan skulle vi kunne påvise at brevet ikke er nået frem. Idioti Formanden for Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard Nørgaard-Nielsen, betegner det som "bureaukratisk" og "idiotisk" at kræve skulpturen flyttet, men lader døren stå på klem for en mindre flytning af skulpturen. Hvis parterne kan blive enige. – Men ellers kommer vi bare og henter den igen, siger han. Gaven er nemlig ikke formelt overdraget til Klitgården endnu. -Skulpturen står usædvanligt godt, hvor den står nu, og jeg kan ikke se, hvad det har med kystfredning at gøre at forlange den fjernet, siger Hans Edvard Nørgaard-Nielsen. Han understreger, at gaven er givet i en generøs ånd og at myndighedsbehandlingen ikke er sket i ovensstemmelse med den ånd. - Derfor gider vi snart ikke mere.