EMNER

Hysterisk

S/SKOLEVALG:Jeg forundres virkelig dybt over den hysteriske hetz, der for tiden udfolder sig imod Helle Thorning og Mette Frederiksen. Derfor vil jeg tillade mig her at citere kloge K.E. Løgstrup, som i essaysamlingen "System og Symbol" skrev: "Demokratiet forlanger ikke, at folk er idealister og tager konsekvensen af deres politiske overbevisning i deres private tilværelse. Stod og faldt demokratiet med det, faldt det. Men demokratiet står og falder med, at folk så langt er fornuftsvæsener, at de politisk stemmer imod deres private lyster og ved af, at de privat forråder deres politiske overbevisning." Dertil vil de skingert skrålende kritikere af de to S. toppolitikere formentlig indvende, at Helle Thorning og Mette Frederiksen ikke bare er almindelige folk, som alle os andre, men det er lige præcis pointen i Løgstrups skarpe analyse, at vi alle for så vidt er både politikere og private borgere i demokratiet, fordi vi med stemmeafgivningen har lod og del i magten. Toppolitikere er derfor også alene forpligtede til i Folketinget at stemme imod deres private tilbøjeligheder og valg, når sidstnævnte ikke stemmer overens med deres politiske overbevisning. At afskære toppolitikere, der støtter en stærk folkeskole, fra at tage private hensyn til deres egne børns særlige behov er på den baggrund paradoksalt nok udtryk for det virkelige hykleri.