Hytte- visionerne i Hegedal

Riv de gamle hytter ned, lad arkitekter tegne center for undervisning og udlejning til naturformål

DE GAMLE, røde hytter i Hegedal skal rives ned til fordel for moderne naturcenter til undervisning og overnatning, foreslår projektgruppe. Arkivfoto: Michael Bygballe

DE GAMLE, røde hytter i Hegedal skal rives ned til fordel for moderne naturcenter til undervisning og overnatning, foreslår projektgruppe. Arkivfoto: Michael Bygballe

HEGEDAL:Udflugtssted, socialt samvær, lejrskole, træningslejr, udlejning, vandregrupper og cykelgrupper. Men da også pædagogik, uddannelse, undervisning, naturvejledning, motion og bevægelse, udekøkken, bålpladser i naturen – og kanosejlads. Jo, visionerne er store, men pengene foreløbig små i bestræbelserne på at genskabe den tidligere Feriekolonien Hegedal til gavn for lokalbefolkningen. De to bedagede, svenskrøde hytter lever nemlig ikke op til den unikke perle af en placering på en lille hektar kuperet terræn med prægtigt udsyn over Mariager Fjord. Faktisk er skidtet lige til at rive ned. Det kan ikke længere svare sig at restaurere de gamle hyttebygninger fra 40'erne, konkluderede den bredt sammensatte projektgruppe for et par måneder siden. Arkitektkonkurrence Men hvad skal der bygges i stedet – og hvad mon det koster? Foreløbig råder projektgruppen over en tre år gammel anlægsbevilling på 150.000 kroner, og for de penge udskriver man nu en arkitektkonkurrence til at foreslå nogle rammer, der rummer de visioner, gruppen pusler med. Feriekolonien på Wiegårdsvej 10 kom på kommunale hænder i 1986 og tjente de følgende 20 år som klubhus for Jysk Amatør Bokse Union. Med indgangen til Mariagerfjord Kommune i 2007 havde man opsagt lejemålet for derefter at sætte gang i projekt-tankevirksomheden. Tilgængelig for mange Blandt andet via hjælp fra fonde håber kommunen at finansiere genopbygningen af nye og moderne lokaler – med Thorsgaard Efterskole som ansvarlig for booking. Ud over efterskolen sidder også repræsentanter for den lokale børnehave og golfklub samt skoler, naturvejleder, kommune og byråd med i projektgruppen. Visionen lyder på, at de nye bygninger ved Hegedal skal være tilgængelige for en lang række aktører.De tænkte aktiviteter skal "bidrage til, understøtte og udvikle eksisterende rammer og faglig kompetence for Mariagerfjord Kommunes institutioner, skoler samt foreninger i og uden for idrætslivet", erklærer projektgruppen. Hvis ellers man får lov Men endnu ved man faktisk ikke, om man i det fredede område overhovedet får lov at vælte de eksisterende bygninger og erstatte dem med nye . Der skal søges tilladelse til at opføre shelters og bålplads. Matriklen har ikke strandret, så projektgruppen må derfor også søge om tilladelse til at etablere en bådebro/badebro og til at opbevare kanoer på stranden. Endvidere skal den eksisterende vej til matriklen befæstes med grus. Der etableres vendeplads/parkeringsplads nær Hegedal. Sidst, men ikke mindst, må der rejses "et formentlig betydeligt beløb til at opføre nye, spændende bygninger", forudser projektgruppen.