Lokalpolitik

I år er intet hemmeligt

Farcen om sidste års hemmelige sparekatalog gentages ikke - i år lægges alt frem til åben debat

FREDERIKSHAVN:Sidste års forhandling om budgettet for den kommunale økonomi druknede i et slagsmål om det meget omtalte men hemmelige sparekatalog. Belært af erfaringerne fra i fjor har byrådet besluttet, at proceduren skal ændres ved dette års budgetlægning. - Vi lægger op til en åben debat, hvor borgere, brugere og personale skal inddrages i en diskussion om, hvordan vi bruger pengene, siger borgmester Erik Sørensen (S). Han understreger, at der ikke er behov for en katastrofeopbremsning med store besparelser i horisonten. - Udgangspunktet er godt. Kommunen har en sund økonomi. Vi kom ud af 2002 med et overskud på 63 mio. kr. mod budgetteret 7,5 mio. og i 2003 lander vi også på et pænt overskud langt over det budgetterede. Så der er ingen grund til panik. Tre procents luft Alligevel bliver de enkelte fagudvalg bedt om at lave et budget på 97 procent af de tildelte midler. De sidste tre procent reserveres til opgaver, som kan undværes, hvis det nu skulle være. Just in case ... - Målet er at skaffe rum til mulige omprioriteringer - og at få fagudvalgene til at prioritere politisk i tæt dialog med borgere og brugere. De tre procent giver os en reserve, og det er vigtigt at bevare handlefriheden, så vi kan imødekomme ønsker fra borgerne, ikke mindst så længe regeringens skattestop gælder, siger borgmester Erik Sørensen. Åbenhed Inden sommerferien skal der laves konsekvensberegninger og det hele lægges frem i åbne dagsordener og referater. Farcen om sidste års sparekatalog er i øvrigt ikke afsluttet endnu. Byrådet bad Tilsynsrådet vurdere, om sparekataloget, som blev sendt til høring i Ældrerådet og delt ud til tillidsmænd med flere, fortsat kunne betragtes som et internt arbejdspapir, der ikke er omfattet af offentlighedens krav om aktindsigt, men Tilsynsrådet har endnu ikke svaret på byrådets henvendelse. Lovbundne udgifter - Det er positivt, at det nu skal foregå i fuld offentlighed, siger SF's Paul Rode Andersen, der var kritisk over for sidste års hemmelighedskræmmeri omkring sparekataloget. Derimod forstår han ikke, at alle udvalg over én kam skal finde besparelser svarende til tre procent af det samlede budget. Kun de lovbefalede overførselsindkomster er friholdt sparekniven. - Man burde sondre imellem lovbundne og ikke lovbundne udgifter i stedet for at skære tre procent uanset, om det er penge kommunen skal betale eller ej. Vi skal for eksempel på undervisningsområdet opfylde en række minimumskrav for at overholde loven og tilsvarende er der en minimumsstandard på det sociale område for eksempel med hjemmehjælp. Endelig undrer Paul Rode Andersen sig over, at udvalgene skal ud i en ny sparerunde, når kommunens økonomi tilsyneladende har det godt og regnskabet viser et større overskud end budgetteret. - Under alle omstændigheder skal forslagene til tre procents besparelser ligge klar, inden vi kan gå i dialog med bruger- og forældrebestyrelser. Ellers har det ingen mening. Besparelser og nedskæringer er nu engang det, der interesserer brugerne mest.