I år spares to modtageklasser

Skagen 17. september 2002 08:00

SKAGEN KOMMUNE: Som børne- og kulturudvalgets budgetkontrol tegner sig efter årets første syv måneder, bliver der måske et lille underskud i 100.000 kroners klassen. - Vi regner dog med, at regnskabet går helt i balance per 31. december 2001, siger udvalgets formand, Karsten Hemmingsen (V). Budgettet viser ellers en overskridelse på cirka 600.000 kroner, som især skyldes barselsorlov og langstidssygdom. Det negative tal opvejes dog af, at udvalget satser på, at der ikke bliver brug for 490.000 kroner til to modtageklasser i år. Der er ikke kommet nye flygtningebørn i stort omfang til kommunen i år. Spørgsmålet om undevisning af flygtningebørn tages i øvrigt op på udvalgets møde i oktober. - Vi skal også drøfte modersmålsundervisning, men min holdning er helt klart, at det ikke er nødvendigt med undervisning i børnenes modersmål, siger Karsten Hemmingsen. Når og hvis der skal oprettes nye modtageklasser må det efter Karsten Hemmingsens vurdering være Hedeboskolens tur til at oprette disse klasser. toen

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...