EMNER

I alles interesse?

USA:Forbundskansler Angela Merkel var ude og sige i tv, at kollaps af eurozonen ville betyde kollaps af hele EU. Herfor ønsker hun nu EU i to hastigheder. Dette var en politisk, ikke økonomisk, meget tung udtalelse - da EU ville bestå, uanset Eurozonen ville blive degraderet, reduceret eller udvandet. Vi mangler måske lokale, regionale og globale valuta zoner, for at sikre lodret stabilitet i alle vanskelige situationer. Vi står med et USA - der mener, at kunne udrede egne problemer med en US$ som valutazone alene. Med de store budgetunderskud, de seneste måneder 103 Billion dollar, i alt måske 1000 billion dollar synes det kun at være en drøm. Amerikanske dollar burde reguleres ned til en regional valutatype, da det nuværende arrangement kan sætte store dele af det globale samfund ud af kraft, jævnfør udviklingen i 1929. Men Regeringen har alt for store drømme, nægter at anerkende den globale udvikling - og prøver at køre en USA-model på alle niveauer. Da både Kina og USA ikke optræder ansvarligt ved at eliminere noget af Klima, forurenings- og olie afhængighed problematikken, kan Connie Hedegaard på COP17 kritisere USA for ikke at prioritere klima-dagsordenen. Hun har udtalt, at så kan USA heller ikke bevare sin egenrolle, rollen som supermagt - der ikke rydder op efter sig - som er svagere end normalt. Hvad har det med valuta at gøre? Jo, det er anselige beløb, der må ofres på klima opretning, nedbringelse af afhængigheden af fossile brændsler, det lokale benzin forbrug samt tilsviningen af bestemte lag i atmosfæren med jetbrændsels "vapour". Det vil komme til at koste anselige beløb, midler der nødvendigvis må samles og sikres globalt. Ikke mest set i lyset af de seneste katastrofer. Med en svag indtjening, store budgetunderskud - og mange samtidige større problemer kan USA faktisk komme til at løbe en for stor økonomisk risiko, understøttet af en ligeledes stor $ valuta risiko som kan ramme alle os andre. USA bør snart handle i vores alles interesse.