Lokalpolitik

I amtsrådet som 20-årig

Navn: Inger Støjberg. Født 16. marts 1973 i Hjerk, datter af gårdejer Mathias Støjberg og Gudrun Støjberg. Student fra Morsø Gymnasium 1993. 1-årig HH fra Viborg Handelsskole 1995. Kommunikationsuddannelse fra InformationsAkademiet 1999. Redaktør på Viborg Bladet 1999-nov. 2001. Medlem af Viborg Amtsråd 1993-2001. Folketingsmedlem for Venstre fra 20. november 2001. Venstres kandidat i Morsøkredsen fra september 1999. Medlem af følgende udvalg i folketinget: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri; Miljø- og Planlægningsudvalget; Energipolitisk udvalg; Kommunaludvalget og Europarådet. Formand for Venstres Landbrugs- og Fiskeriudvalg.