Lokalpolitik

I bedre balance

Danmarks yderområder fortjener lige så gode betingelser for at skabe arbejdspladser og tiltrække nye borgere som resten af landet. Men der er ikke en enkel eller nem løsning på de udfordringer som Danmarks yderområder står over for. Der skal både store og små initiativer til.

Gennem en række initiativer vil vi sikre den økonomiske vækst - også i yderområderne. Planloven skal smidiggøres, miljøgodkendelser skal være mindre bureaukratiske, ny statslige arbejdspladser skal søges placeret udenfor København, der skal lynhurtigt bredbånd til hele landet og meget meget mere. Noget man hører mange udtrykke bekymring for, er tryghed. Det skal være mere trygt at bo i yderområderne. Det betyder meget for unge familier at kunne sikre, at deres børn vokser op under gode og trygge vilkår. Og vi får ikke skabt positiv udvikling og vækst i yderområderne, hvis vi ikke kan få unge mennesker dertil. Derfor skal der være en bedre dækning af praktiserende læger, fremtidens sundhedsvæsen skal tilgodese yderområderne gennem nye teknologiske muligheder, politiets responstid skal længere ned, de små og frie skoler skal have friere rammer og der skal sættes ind overfor faldefærdige bygninger - bare for at nævne nogle få af de områder, hvor vi må og skal sætte ind. Landbrugs- og fødevareerhvervet er et meget vigtigt erhverv ikke mindst for yderområderne, men S-SF vil alligevel pålægge landbruget ekstra skatter for mere end 1 mia. kr. samt en lang række restriktioner, der vil betyde, at landbrugsproduktionen bliver tvunget til at flytte til udlandet eller helt lukke ned. Det vil gavne hverken yderområderne eller Danmark som helhed. I Venstre ønsker vi at skabe gode vilkår for landbruget. Derfor er det yderst positivt, at miljøministeren nu vil udsætte kvælstofreduktionerne på 10.000 ton fra 2015 til 2027. Dette øger landbrugets konkurrenceevne i forhold til udlandet. Dansk landbrug er god til at finde bæredygtige løsninger, og det skal vi støtte dem i ved at sikre gode rammevilkår. Det er mit synspunkt, at støtte til en bæredygtig udvikling inden for landbruget vil være lige så gavnligt for miljøet, som endnu flere restriktioner. Fokus skal derfor være på støtte til at finde og implementere de bæredygtige løsninger - ikke på endnu flere restriktioner. Det vil i sidste ende ikke gavne miljøet, hvis danske landmænd tvinges til at forsætte produktionen i udlandet. Der skal selvfølgelig sættes miljøkrav til landbruget, men det kan vi sagtens gøre uden at tvinge dansk landbrug til at flytte til udlandet for at kunne forsætte. Der er ikke en enkel eller nem løsning på de udfordringer, som yderområderne står over for. Derfor vil regeringen sætte ind på mange områder med både små og store initiativer. Vi er godt i gang, men vi er slet ikke færdige endnu.