I Danmark er jeg født

Næsten ifølge Piet Hein: ”Bertel Haarders visdom svigter ej, derfor mener han som jeg”.

NATIONALSANG:Næsten ifølge Piet Hein: ”Bertel Haarders visdom svigter ej, derfor mener han som jeg”. Vort lands undervisningsminister gør sig til talsmand for, at Danmark skal have en ny nationalsang til afløsning af ”Der er et yndigt land”. Det har længe været ønskeligt og nødvendigt. Vor nuværende nationalsang har egentlig aldrig været en sang for hele Danmark; gennem sin beskrivelse af Danmark, besynger Adam Oehlenschläger blot på romantisk vis Sjælland ”nær salten østerstrand” og kongehuset. Bertel Haarder har en forkærlighed for ”Som en rejselysten flåde” af Helge Rode og med melodi af Carl Nielsen. Med sin storslåede beskrivelse af Danmark og vort lands omskiftende danske natur, vil den sang være et særdeles godt bud på en ny nationalsang for Danmark. Et par andre fortræffelige fædrelandssange, som begge er tilegnet ”Danmark” er Helga Rodes, ”Du gav os de blomster” med melodi af Otto Mortensen, som er et mesterværk af en poetisk beskrivelse af Danmark, og Johannes V. Jensens ”Hvor smiler fager den danske kyst” med melodi af Oluf Ring, som smukt beskriver Danmarks natur og danskernes væsen. Eller hvad med Jeppe Aakjærs ”Der dukker af disen min fædrene jord” med melodi af N.K. Madsen-Stensgaard. Hver for sig har de kvaliteter, der gør dem til et godt bud på en ny nationalsang for Danmark. Forud for H.C. Andersen-året 2005 foreslog jeg, at vi i den anledning burde udskifte ”Der er et yndigt land” med H.C. Andersens ”I Danmark er jeg født” til melodi af Poul Schierbeck. Den sang kan med glæde synges af enhver, der holder af at være dansker, og som holder af Danmark. Som bekendt blev udskiftningen ikke til noget det år. Det største problem med at kassere ”Der er et yndigt land” vil formodentlig være, at fodboldentusiaster nu gennem årtier efterhånden har fået lært (at skråle) sangen. Men når og hvis der skal tages stilling til udskiftning af Danmarks nationalsang, må der formodentlig komme en opfordring fra Bertel Haarders ministerium til alle danskere om at komme med forslag til mulig afløsning af ”Der er et yndigt land”. Det vil blive interessant at se, hvilke forslag, danskerne sender ind. Mellem de indsendte forslag må der så efterfølgende komme en afstemning om, hvilken nationalsang danskerne synes, vi skal have fremover. Jeg har bestemt mig. I forbindelse med åbningskoncerten ved indvielse af DR’s nye koncerthus i Ørestaden lørdag den 17. jan. var der åbenbart ingen tvivl om, hvilken Danmarks-sang, der skulle vælges, da alle – orkester, korsangere og de næsten 2000 publikummer inklusive de kongelige deltagere – skulle synge en fællessang; det blev H.C. Andersens ”I Danmark er jeg født” med Poul Schierbecks melodi. Resultatet blev et af koncertens højdepunkter.