I dialog med industri

Forsyningen i Frederikshavn skruer bissen på for at få nedbragt belastningen af renseanlæggene

Mange store industrier tegner sig for broderparten af det spildevand, der fosser gennem vore renseanlæg. I Sæby står slagteriet for 80 procent af belastningen og det samme gør sig gældende for fiskeindustrierne i Skagen. Den procentuelle fordeling behøver der ikke at være noget galt i, men ser man på fordelingen udfra hvor mange penge industrierne betaler for håndteringen af spildevandet, så går regnestykket ikke op i alle tilfælde. I Sæby viser beregningerne at det spildevand, som slagteriet udleder er gunstigt for den kemi, der skal være i renseanlægget og modregnes det med udgifterne, så er der pænt balance i regnestykket, siger forsyningens formand, Brian Pedersen, SF. - Men vi ved, at der er ubalance i regnskabet i Skagen. - Her betaler virksomhederne mindre end det, de koster. - Det har vi vidst i flere år, men har også forsøgt at dreje udviklingen, således ar belastningen på renseanlæggene bliver mindre. - Og den udvikling ser ud til at bære frugt, understreger formanden. Han erkender, at man har måtte skrue bissen på for at sikre en dialog, der også ender i handling. - Men vi tror på, at dialogen kan sikre en mindre miljøbelastning, siger Brian Pedersen. han erkender, at man som politiker i et randområde selvfølgelig også tænker på arbejdspladserne. - Vi tager et vist hensyn. Det mener jeg bestemt også vi skal.