I dybden efter ny viden om jorden

Geologer er ved at kortlægge Himmerlands oprindelige overflade - metoden er den samme som for 121 år siden

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det er bare hårdt arbejde at jage jernspyddet i jorden for at tage en prøve af Danmarks oprindelige undergrund.

HIMMERLAND:Stig Schack Pedersen lægger alle kræfter i og jager et meterlangt jernspyd i jorden på toppen af Bjerget - en 24 meter høj sanddynge i Helberskov. Engang var Bjerget en ø i Stenalderhavet, der næsten gik ind til Hadsund, og Bjerget består udelukkende af sand. Det havde Dr. Stig Schack Pedersen, der er seniorforsker ved De nationale geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - for nemheds skyld kaldt GEUS - for længst regnet ud, men nu er det også bevist. Geografistuderende fra Københavns Universitet Toke Fogh, får også sand med op på sit spyd. I spidsen af jernspyddet er der en rille, og når spyddet stikkes i jorden, følger en lille jordbundsprøve med op. Prøven fra Bjerget viser rent sand. Nu kunne man tro, at forskeren sammen med to kolleger og seks studerende fra Københavns Universitet traver rundt i det østhimmerlandske istidslandskab for morskabs skyld. Grundforskning Men ind imellem kan man godt lave store ting med små midler. Og her er faktisk tale om et stykke danmarkshistorisk grundforskning. Danmarks Geologiske undersøgelser blev oprettet i 1888 med det ene formål at få kortlagt Danmarks oprindelige overflade, den primære jordbund, der ligger under mulden og det lag, som landbrugsmaskinerne har rodet rundt med. Dengang akkurat som nu bestod kortlægningen i, at geologer travede landet tyndt og for hver ca. 100 meter jagede spyddet i jorden og tjekkede, hvad der fulgte eller følger med op. Resultatet blev og bliver med en speciel signatur noteret i en lille notesbog med kort over området. I 1888 regnede man med, at det ville tage ca. 25 år at få kortlagt det lag af Danmark, der ligger mellem overfladen og undergrunden, men her 121 år senere, mangler man stadig 15 pct. af landkortet. Det meste af Himmerland og specielt Østhimmerland er i den forbindelse stadig jomfrueligt land - aldrig kortlagt eller beskrevet. - Men det rådes der bod på nu, siger Stig Schack Pedersen, og jager spyddet dybt i jorden. Da GEUS fyldte 100 år, lavede han jordbundskortet færdigt men noterede på bagsiden, at der endnu var uopdaget og ikke undersøgt jord i Danmark - bl.a. Himmerland. Rigtig farve på kortet Området ved Helberskov er blå på kortet, og det fortæller, at der er tale om havaflejringer, men farven skal faktisk være rød, for den oprindelige jord består af smeltevandssand og grus. - Når jeg er færdig, vil jeg plante mit spyd ved mindestenen i Rebild Bakker og erklære landet for kortlagt, færdigt, fuldendt. Måske skulle jeg få spyddet sat fast og forgyldt ved samme lejlighed, smiler Stig Schack Pedersen.