I en giftig atmosfære

Leder Miljøministeren har eller får alvorlige problemer i tre sager på rad og række...

Hvordan synes du selv, det går, miljøminister Karen Ellemann (V)? Med få ugers mellemrum er miljøministeren ved at løbe ind i en "alle dårlige gange tre"-situation, hvor hun står som den politiske ansvarlige, selv om hun ikke nødvendigvis kan tage ansvaret for detaljerne. Først var der den alvorlige fejl i VVM-redegørelsen for det nationale vindmølletestcenter ved Østerild Plantage, hvor Thylejren og landsbyen Hjardemål fejlagtigt var udeladt i beregningerne over støjzoner. Så er sagen om behandlingen af en af verdens farligste miljøgifte, HCB, på Kommunekemi i Nyborg dukket op, hvor de lokale myndigheder åbenbart mangler en beredskabsplan for netop HCB. Socialdemokraterne forsøger sig i dag, torsdag, med et beslutningsforslag om at forbyde den australske gifttransport, der ventes til Fyn 9. januar. Det bliver dog ikke til noget, fordi Dansk Folkeparti støtter transporten, som er kommet i politisk søgang efter et tv-indslag om den manglende beredskabsplan og risikovurdering. Men det viser naturligvis den giftige atmosfære, som Karen Ellemann - og regeringen i øvrigt - befinder sig i netop nu. Tredje og foreløbig sidste af de "giftige" Kinder-æg i ministerens bagage er dagbladet Børsens artikel onsdag om, at dele af hendes eget parti og DF vil bremse et lovforslag, som skærper kravene til ammoniakudledning fra dyr i naturfølsomme områder. Det kan ifølge Børsen tvinge op mod 1000 landmænd til at afvikle deres besætning, og Niels Jørgen Pedersen, viceformand i Landbrug og Fødevarer, kalder forslaget et ubrugeligt makværk. Miljøministeren fasholder, at loven skal træde kraft 1. januar, og at modstanden bygger på misforståelser. Uanset hvad der er op eller ned, handler det om en minister, der ikke kun er i naturlig modvind hos oppositionen, men også i unaturlig modvind i egne rækker. Det er belastende for en regering, der snart ikke kan tåle mere. Måske især, fordi Karen Ellemann ikke er den eneste, men blot den seneste minister, der forfølges af selvskabte plager.

Forsiden