Retspleje

I fængsel for at smide vand i hovedet på dommer

FJERRITSLEV:Det er strafbart at kaste et glas vand i hovedet på en embedsmand i funktion, må en 35-årig mand fra Fjerritslev opland erkende. En domsmandsret i Fjerritslev har idømt ham syv dages ubetinget fængsel for at have kastet indholdet af et glas vand i hovedet på retsassessor Ole Høyer i november i fjor. Tiltalte skulle møde i en fogedforretning om en bøde på 980 kroner, som han ikke var til sinds at betale. Derfor tilkaldte den kvindelige foged Ole Høyer, der forklarede, at det var et retsligt krav, som tiltalte skulle betale. Det var han ikke indstillet på, og retsassessoren stillede derfor i udsigt, at der ville blive gjort udlæg i hans ejendom. Det blev tiltalte fortørnet over, tog vandglasset og tømte indholdet i hovedet på Ole Høyer, hvorefter han gik sin vej. Den 35-årige erkendte hændelsesforløbet, men mente ikke, der var tale om vold. Han oplyste, at han nu havde fået en afdragsordning med hensyn til beløbet. Ud over fængselsdommen skal han betale sagens omkostninger på 2.400 kr. - Men det kan du sikkert også få en afdragsordning på, lød det velment fra dommeren. nca