Tyverier

I fængsel for grov våbenovertrædelse

FJERRITSLEV:En 22-årig mand fra Fjerritslev er ved en domsmandsret i Fjerritslev idømt fem måneders ubetinget fængsel for have overtrådt våbenloven under særligt skærpende omstændigheder samt tyveri og hæleri. Anklageskriftet lød på medvirken til tyveri af et jagtgevær fra en parkeret bil ved Solgaarden i Fjerritslev. Efterfølgende skulle han have prøveskudt og afkortet våbenet. Efter tiltaltes forklaring i retten var det en kammerat, der havde geværet, som tiltalte havde været med ude at prøveskyde, og tiltalte havde også deltaget i afkortningen af løb og kolbe. En anden tungtvejende del af anklageskriftet var tiltalen for hæleri, idet han havde skåret en WV Golf, som han måtte vide var stjålet, i småstykker. Golfen, som han havde fået i bytte for en anden bil, havde en værdi af 43.000 kr.. Han skulle bruge nogle af delene til en tredje bil, og nogle af delene blev solgt via den Blå Avis, mens resten endte på lossepladsen eller blev smidt i havnen i Attrup. Tavst vidne En af de involverede, som efter det oplyste var den der havde solgt det stjålne gevær videre, var indkaldt som vidne, men han havde en særdeles dårlig hukommelse og bidrog ikke meget til den fulde klarlæggelse af de nærmere omstændigheder. Tiltalte blev frikendt for en del af anklageskriftet, der omfattede tyveri af en cd-afspiller fra en ungdomsklub i Løgstør og en motorsav og fire fælge fra en udhus i Manstrup. Domsmandsretten var enige i skyldsspørgsmålet, og dommen på de fem måneders fængsel er en tillægsstraf til en dom på fire måneder fængsel, som den 22-årige fik tidligere på året. Retten betragtede det som skærpende omstændigheder, at geværet var afkortet og afhændet i et miljø, hvor der var nærliggende risiko for, at det ville blive brugt til kriminelle formål. Domsmandsretten fandt det også skærpende, at den bil, som tiltalte havde parteret, ikke var af ubetydelig værdi, og tiltalte måtte have haft kendskab til, at den var stjålet. Efter kort samråd med sin forsvarer, advokat K. Dalsgaard Hansen, besluttede den dømte at anke sagen til landsretten. nca