Retspleje

I fængsel for momssnyd

LØGSTØR:En 55-årig erhvervsdrivende fra Løgstør er ved byretten i Fjerritslev idømt 20 dages ubetinget fængsel og en bøde på 152.000 kroner for momsunddragelse. Han unddrog i perioden 1998 til 2000 statskassen for 152.305 kroner i moms. Af forklaringen i retten fremgik det, at manden havde fuldtidsarbejde ved siden af sin selvstændige virksomhed. Derfor gik det helt galt med at få den regnskabsmæssige del af egen virksomhed tilrettelagt på hensigtsmæssig vis. I samarbejde med Told og Skat var det lykkedes at rekonstruere tallene, der viser, at de unddragne beløb for de tre år er henholdsvis 25.609 kr., 79.070 kr. og 47.626 kr. Manden har allerede efterbetalt 90.000 kroner af det manglende beløb. I retten blev det oplyst, og at den regnskabsmæssige del af virksomheden nu fungerer. I proceduren påstod anklageren, at der var tale om forsætlig momsunddragelse og påstod tiltalte dømt efter anklageskriftet, hvorimod tiltaltes forsvarer, advokat Mogens Kjær, plæderede for frifindelse. Han fandt, at der var tale om uagtsomhed i den mangelfulde regnskabsføring. Blandt andet påviste Mogens Kjær, at der var tale om såvel indgående som udgående momsbilag, der ikke var bogført. Men dommen kom til at lyde på 20 dages ubetinget fængsel og en bøde svarende til det unddragne - ialt 152.000 kroner. Efter kort samråd med sin forsvarer ankede den dømte dommen til frifindelse.