I fængsel for rod

Automekaniker nægter at rydde op

Autobranchen 20. september 2002 08:00

LØGSTØR: En mekaniker i Aggersund, der er dømt for miljøsvineri med gamle bilvrag, har stadig ikke bragt de rodede forhold i orden. Ved et retsmøde i går i Fjerritslev - hvor indehaveren ikke var mødt op - blev ubetalte tvangsbøder på 18.000 kroner ændret til fængsel i 10 dage. Gælden var opgjort per 8. februar, efter at Løgstør Kommune anmodede Miljøcenter Nordjylland om at føre tilsyn med, at miljøreglerne blev overholdt. Der er tale om en over 10 år gammel sag, som Løgstør Kommune anlagde mod mekanikeren, da han efter kommunens opfattelse foretog ulovlig autoophugning på sin virksomhed i årene forud for 1999. I årenes løb er der foretaget gentagne tilsyn, hvor der er givet påbud om at indstille denne del af virksomheden. I 1999 blev der indgivet politianmeldelse mod indehaveren, idet denne ikke havde den fornødne tilladelse og miljøgodkendelse til at foretage autoophugning. Anmeldelsen førte til, at Byretten i Fjerritslev den 12 maj 1999 afsagde en dom, hvor manden blev idømt bøde på 5000 kroner samt tvangsbøder på 500 kroner per uge, hvis forholdene ikke var bragt i orden inden 1. juli 1999. Ved fornyet tilsyn i forsommeren 2001 konstateredes det, at der ikke foregik autoophug på virksomheden, men da der stadig ikke var ryddet op den 1. juni 2001, var der påløbet 37.000 kroner i tvangsbøder. Ved en forvandlingsdom i byretten blev dette beløb konverteret til 14 dages fængsel. Men dermed var tavlen ikke visket ren, der blev stadig ikke ryddet op. På grund af de komplicerede regler omkring sådanne sager anmodede Løgstør Kommune Miljøcenter Nordjylland om at træde til med ekspertice. Og det var her at gælden, der i går blev forvandlet til fængsel, opstod. Løgstør Kommunes miljøtekniker, Lene Andersen, oplyser, at forholdene stadig ikke er i orden. Derfor fastholdes kravet om tvangsbøder. - Vi har for nylig været derude igen for at få nogle forhold vedrørende kemikalier for hele virksomheden bragt i orden. Og med nogle nye værktøjer vi har til rådighed, har vi en forhåbning om at få en løsning på den gamle sag. I første omgang drejer det sig om, at der bliver ryddet op efter det ulovlige autoophugning, men derudover er der efter kommunens opfattelse nogle problemer med at ryddeliggjort på virksomheden. Indehaveren har tilladelse til at drive autoværksted, herunder køb og salg af brugtvogne, og det er denne aktivitet, indehaveren beskæftiger sig en del med. Derfor står der et betragteligt antal biler ved virksomheden. - Der er ikke nogen konkrete regler for, hvor mange biler der må være på pladsen. Miljømæssigt afhænger det af et skøn om de enkelte bilers tilstand. Om de forurener eller ej. Derudover er der også nogle sikkerhedsmæssige forhold. Det skal jo være sådan, at man kan færdes på pladsen uden at komme til skade. Men vi skal være opmærksom på, at der er tale om privat grund, hvor vi som myndighed passer på ikke at krænke ejendomsretten, siger Lene Andersen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...