EMNER

I flyverskjul?

Ganske som forventet er Naturfredningsforeningens Thorkild Kjeldsen klar med en løsning på landbrugserhvervets problem i denne vinter med de fyldte gyllebeholdere: Det er landmændenes egen skyld. De kunne bare have bygget dem større! Så enkelt løser man det, mener han.

Nu bliver det så spændende at se, hvilken løsning han anbefaler, når han forhåbentlig har læst og forstået herværende avis’ forside og siderne 4 og 5 fra 15.3. Heri er beskrevet, hvordan de kommunale rensningsanlæg har virket eller rettere ikke virket i vintervejret med udledning af uafrenset kvælstof til vandmiljøet til følge. Landmændene, der hidtil er blevet hængt ud som synder for den metier, har altså fået sig en kollega! Interessant er det også at læse, at man frejdigt fortæller, at når tøvejret rigtigt sættet ind, så ryger en velkomponeret blanding af spilde- og smeltevand fra de enstrengede kloaksystemer direkte ud i hav og fjord! Der er dog i artiklerne kastet en redningskrans ud til Thorkild og co., for en biolog fra By- og Landskabsstyrelsen i København trøster med, at det slet ikke er så slemt alligevel. Thi skidtet bliver godt fortyndet op i smeltevandet! Disse beskrivelser må absolut kalde på et svar fra Thorkild Kjeldsen. Han er altid klar til et angreb på David alias landbruget. Lad os nu se, om han tør gå i kødet på de kommunale Goliath’er. Lav en alliance med din bonkammerat Laurits Krog. I må da anstændigvis kræve, at kommunerne får bygget rensningsanlæg, der kan fungere i en lang vinterperiode og sørger for at få kloaknettet lavet tostrenget overalt! For I vælger vel ikke at krybe i flyverskjul i så oplagt en miljøforureningssag?