I førertrøjen igen

EUROPA:Europa-Kommissionen fremlagde for nylig den såkaldte Europa 2020-strategi, der skal tilrettelægge EU’s økonomi for de næste 10 år. Kommissionen har opstillet tre nøgleområder: "Intelligent vækst", der omfatter fremme af viden, innovation, uddannelse og det digitale samfund, "bæredygtig vækst" med fokus på at gøre produktionen mere ressourceeffektiv uden at det går ud over konkurrenceevnen, og "inklusiv vækst", der skal forstås som øget deltagelse på arbejdsmarkedet, erhvervelse af kvalifikationer og fattigdomsbekæmpelse. I forbindelse med fremlæggelsen af strategien sagde Kommissionens formand, José Manuel Barroso, at EU lider af et vækstunderskud og at det er nødvendigt målrettet at rette op på svaghederne og udnytte styrkerne. Han understregede, at en succesfuld indsats kræver, at alle aktører i hele Europa bliver inddraget. I Aalborg Industri- & Handelskammer (aih) kan vi kun være enige i, at der skal gøres en massiv indsats for atter at bringe Europa i førertrøjen – ikke mindst i forhold til den asiatiske økonomi, der rejser sig hurtigt oven på krisen. Krisen har dokumenteret, at økonomierne hænger tæt sammen, og at det ikke er muligt for ét EU-land at klare udfordringerne alene. I den optik er det godt at se, at der er klare sammenfald mellem Europa-Kommissionens strategi og den plan, som den danske regering fremlagde i forbindelse med regeringsomdannelsen. Europa-Kommissionen foreslår en række initiativer, der blandt andet omfatter øget mobilitet blandt unge fagfolk og en industripolitik for grøn vækst med henblik på at hjælpe med at bevare konkurrenceevnen gennem fremme af iværksætteri og udvikling af nye kvalifikationer. På programmet er også en dagsorden for nye kvalifikationer til nye job, der skal øge beskæftigelsen og sikre bæredygtighed i en tid, hvor store årgange går på pension. Europa-Kommissionen opfordrer stats- og regeringscheferne til at tage ejerskab for den nye strategi, hvilket aih kun kan bifalde. Det er af afgørende betydning, at EU har klare mål – og strategier for at nå dem – for det kommende tiår. Derfor er det også glædeligt, at der synes at være sammenhæng mellem EU-strategien og den danske regerings overvejelser. Det er der også nødt til at være, for det haster hvis ikke Europa vil tilbringe fremtiden i anden division – og også på dette punkt skal Danmark yde sit bidrag.