Videregående uddannelser

I gang igen

Flere unge går efter endt studentereksamen i gang med en videregående uddannelse. Sådan lyder den glædelige nyhed fra Videnskabsministeriet i en opgørelse over, hvor mange studenter fra årgangene 2007-2010 der er i gang med en uddannelse.

Regeringen har siden 2001 giver mærkbare incitamenter til at starte på en videregående uddannelse, og det giver sig nu udslag i, at den negative kurve er knækket. Vigtigheden af uddannelse i et samfund som det danske kan ikke understreges nok. Derfor skal vi fortsat gøre endnu mere for at få de unge godt igennem ungdomsuddannelserne og ind på de videregående uddannelser. En indsats, der begynder fra folkeskolestart. I sommeren 2010 så vi et rekordstort ansøgertal til de videregående uddannelser. Det er meget positivt, og nu viser nye tal derudover, at de studerende gør deres uddannelse færdig hurtigere. Ungdomsårgangen 2009 forventes således at være i gennemsnit et halvt år mindre om at tage deres mellemlange eller lange videregående uddannelse i forhold til årgangen fra 2004. Det er en udvikling, vi skal holde fast i, fordi uddannelse er vejen frem for et vidensamfund i en globaliseret verden. Disse fakta modbeviser oppositionens påstande om, at regeringen ikke gør noget for at leve op til målsætningerne omkring unges uddannelse. Faktisk får flere unge en uddannelse nu.

Forsiden