Skelund

I Guds frie natur

{ ØSTER HURUP: Det er efterhånden blevet et fasttømret indslag i højsommeren,at der holdes friluftsgudstjeneste i Fruerlundparken i Øster Hurup. I år er det femte gang, og arrangørerne har sat datoen 30. juli for arrangementet. Som sædvanligt arrangeres gudstjenesten i et samarbejde mellem Gunda og Bendt Johansen, Als Præstegård, Bente og Finn Carpentier Pedersen, Skelund Præstegård, menighedsrådene i Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg samt Fruerlundparkens bestyrelse.