I hælene på tikkende miljøbombe

Krav om tjek af alle olietanke senest i 2008 giver miljørådgivere rigeligt at se til

Omkring 1000 forurenede grunde i Nordjylland venter på at blive renset. Arkivfoto

Omkring 1000 forurenede grunde i Nordjylland venter på at blive renset. Arkivfoto

JERSLEV:Hvem har ikke ved overtagelse af et ældre hus følt en vis utryghed ved at købe en nedgravet olietank? Man får alle mulige forsikringer om, at der naturligvis ikke vil kunne ske noget. Alt er sket efter forskrifterne - tanken tømt og fyldt med sand. Men alligevel nager tvivlen, og efter en ny olietankbekendtgørelse samt en dom i en tjæreforureningssag fra Hadsund i foråret er der ingen vej udenom. Nu bør alle gamle sløjfede olietanke tjekkes og sikres mod udsivning af eventuelle olierester. Ellers risikerer man at sidde med et økonomisk erstatningsansvar for en forurening, som man måske hverken har viden om eller er skyld i. Sagen fra Hadsund går i korthed ud på, at en grundejer i 1998 solgte et jordstykke i Øster Hurup uden den mindste viden om, at det var forurenet med tjære. Det fandt manden først ud af i 2000, da den nye ejer lagde sag an mod ham for at få erstatning. Retten gav sagsøgeren ret og sælgeren blev dømt til at betale den ny ejer en erstatning på én million kroner inklusive renter i fem år. Tilbage står at sagen på sælgerens foranledning skal en tur omkring Højesteret, og først derefter vil man have endeligt fastslået, om grundejere er erstatningsansvarlige, uanset deres egen andel i forureningen. Langt fra i alle tilfælde vil man kunne dække sig ind forsikringsmæssigt i den slags sager. Til gengæld vil kreditforeningerne i stigende grad blive tilbøjelige til at afstemme deres belåning af risikoberørte ejendomme. Og dermed kan grund- og ejendomspriser i næste omgang blive berørt af forureningssagerne. Lovlig installation Med hensyn til fyringsolieinstallationer påpeger Mikael Nielsen fra Dansk Miljørådgivning, at det er vigtigt at man sikrer sig, at installationen er lovlig, hvad enten den er i brug eller ej. - For private villaejere er der ingen forsikringsdækning, hvis ikke anlægget er lovligt, og efter den ny olietankbekendtgørelse er der en masse krav, der skal være opfyldt og en række krav om, at tanke skal udskiftes inden en bestemt dato. Hvornår afhænger blandt andet af tankens alder, og mange ældre olietanke skal udskiftes inden 1. april 2008. De sløjfede fyringsolieinstallationer vil som hovedregel ikke være omfattet af nogen forsikringsordning. Derfor bør man som grundejer sikre sig, at de sløjfede tanke ikke rummer risiko for forurening inden man eksempelvis sælger sit hus, så man ikke efterfølgende kan komme til at hænge på et erstatningsansvar, betoner Mikael Nielsen. Konstateres forureningen inden huset sælges er det Dansk Miljørådgivning opfattelse, at forureningen normalt ikke udgør helt så stort et problem som, hvis det ender med en en erstatningssag.