I Job efter lang tids sygdom

{ På landsplan er antallet af revalidender faldet drastisk fra 53.000 i 1997 til 12.000 sidste år. { Ifølge en analyse i Dansk Arbejdsgiverforenings blad Agenda er revalidering en god måde at få langtidssyge tilbage i fast arbejde på. Men ikke alle kommuner er lige gode til opgaven. { På landsplan er Halsnæs Kommune bedst til at skaffe revalidender fast arbejde, Mariagerfjord Kommune er nummer tre, mens Morsø ligger i bunden. { I Mariagerfjord får næste 60 pct. fast arbejde efter et revalideringsforløb. { Statistikken er baseret på tal fra 2008 (75 revalidender) og første kvartal 2009. { Den positive tendens i Mariagerfjord fortsætter frem til tredje kvartal 2009, hvor det stadig er lykkedes at finde fast job til 56,3 pct. af revalidenderne. Kun 6 pct. ender trods revalidering alligevel med at få førtidspension. Kommunen har ikke nyere tal. { I Morsø Kommune er tallet 16 pct., der ender med at få førtidspension.