Ranum

I.K. Vest forsamles

Mandag 10. februar er der generalforsamling i I.K. Vest. Dagsordenen er som beskrevet i vedtægterne, men med et ekstra punkt: Evt. oprettelse af ungdomsbestyrelse. Generalforsamlingen holdes i Ranum Hallens Cafeteria kl. 19.