Lokalpolitik

- I kan jo bare søge Oplandspuljen

Strandby Metodistkirke løber panden mod en mur

STRANDBY:At oplandet kan have svært ved at trænge igennem til politikerne, det kan de snakke med om i Strandby Metodistkirke. Den aktive frikirke, Danmarks største metodistmenighed med flere end 600 medlemmer og et højt aktivitetsniveau, har gennem trekvart år forsøgt at få støtte til en påtrængende udvidelse af kirkens lokaler til børne- og ungdomsarbejde, spejderarbejde med mere. Eller i det mindste få et svar på, om kommunen vil støtte. Det startede med noget så kommunalt som en hovedkloakledning. Tværs under den gamle menighedssal, der nu skal bygges om, går en gammel kloakledning, en ordentlig krabat på cirka 80 cm i indvendig diameter. Engang i en fjern fortid har kloakledningen ligget midt i en vej, og da kirken i 1960 købte grunden af daværende Elling Sogneråd, byggede man blot ovenpå kloakledningen. - Nu står vi over for et helt nyt byggeri og vi mente, at det må være tiden at få lavet en ny kloak, der ikke løber tværs under kirken, siger præst Jørgen Thaarup. Frem og tilbage Hermed startede en lang og indtil videre ufrugtbar dialog med kommunen. Den korte version er, at teknisk udvalg afslog at betale for flytning af kloakken og at kirken skal betale hovedparten af udgiften for at få lavet et knæk på ledningen, så den i det mindste kommer fri af nybyggeriet. - Men de kan jo bare søge Oplandspuljen, lød svaret fra politikerne efter en del tovtrækkeri frem og tilbage. Som sagt så gjort. 10. august indsender metodistkirken en ansøgning til teknisk udvalg, der behandler sagen 31. august. "Sagen afventer færdiggørelse af oplæg vedr. anvendelse af oplandspulje. Herefter foretages høring af relevante fagudvalg". Sådan lyder det kryptiske svar fra udvalget - og den tygger de så på i Strandby Metodistkirke. Hvad er det lige det betyder? Kan vi regne med at få pengene eller hvor svært kan det være? Oplandspuljen på én mio. kr. har eksisteret hele 2005 - og så afventer man her i årets niende måned et oplæg vedrørende anvendelse af puljen..? Kirken bygger for godt seks mio. kroner, og ansøgningen til kommunen lyder på 300.000 kr. Knud Wilson, DF's byrod fra Strandby, har spurgt til sagen på et åbent byrådsmøde, uden at det skabte større klarhed over sagen. Berøringsangst - Politikerne har selv givet bolden op og opfordret os til at søge, men ikke desto mindre kan vi altså ikke få et svar. Det virker underligt, siger Jørgen Thaarup. Han undrer sig over den megen snak om oplandet som vigtige bosætningsenheder. Metodistkirken er et samlings- og aktivitetscenter for rigtig mange børnefamilier. Flere unge vælger at blive boende i Strandby på grund af kirken og andre vælger at flytte til byen af samme årsag. - Måske har politikerne berørinsangst over for støtte til religiøse formål. Er man bange for et ja til metodisterne i Strandby vil danne præcedens og medføre en strøm af ansøgninger fra diverse frikirker, siger Jørgen Thaarup. Svaret blæser i vinden og metodisterne må væbne sig med tålmodighed, indtil politikerne finder ud af, hvad meningen var med Oplandspuljen. Her ville en direkte kontakt gennem et landsbyfællesråd - måske - være løsningen.