Litteratur

I krig med sit spejlbillede

ROMAN Kirsten Thorup: "Ingenmandsland" Den 94-årige enkemand Carl er af sin søn Uffe sendt til aflastning på et plejehjem med løfte om, at han vil komme hjem igen; derved er den demente mand kastet ud i et ingenmandsland, og han mindes da årene inde ved militæret med skyttegravenes helvede og ildorkanerne over ingenmandsland. Selv ligger han i en varig krig med sit spejlbillede, som han opfatter som Klokkeren fra Notre Dame, og som han til at begynde med bekæmper korporligt, men som han efterhånden lærer at acceptere og indgå i en dialog med. Også bestyrerinden, som han opfatter som sin modpart, svovler og bander han over, og han slår ud efter personalet. Han isolerer sig, nægter at samarbejde og vil ikke deltage i fællesspisningerne eller i sociale arrangementer. Han vægrer sig ved at synke ned under det menneskelige stade. Han har endnu ikke mistet livsmodet, men langsomt pilles det ud af ham gennem omsorg, pleje og tvang: "I undtagelsestilstanden står det nøgne liv i intimt forhold til magten, er omfavnet af magten eller sidder på skødet af magten, indfanget af den vold livet potentielt kan udsættes for. Det er en vold, der ikke kan sanktioneres, som alle kan begå, og som ikke er rituel ofring, ikke mord og ikke henrettelse. I disse zoner af forskelsløshed mellem ofring og mord bliver livet reduceret til en enkelt egenskab: evnen til eller muligheden for at blive udslettet." Og Carl har truffet sit valg. Ind i disse nutidsscener oplever han sekvenser fra sin kummerlige barndom med en stedmor, der udbytter ham, og han genoplever sin kone klarsyn og effektivitet, da han har gjort hendes lillesøster gravid: de tager pigebarnet, der døbes Ellen, til sig, som var det deres fællesbarn. Til hende er han knyttet, og et af bogens højdepunkter er den juleaften, hun, der ellers ikke har styr på sin tilværelse, vælger at tilbringe sammen med ham på plejehjemmet, som han er blevet overført varigt til. Da rejses i læseren tvivl om den ufølsomme søn handlemåde, for faderen forsøger at få Ellen fortalt om hendes rette tilhørsforhold. En stærk scene opstår under den indledende samtale med talepædagogen, hvor Carl forvirres og bliver usikker, selv om han godt kender svarene på de spørgsmål, han stilles. Kirsten Thorup har lagt sit stof til rette på en overordentlig virkningsfuld måde, idet hun skildrer situationerne og forholdene, så at man som læser føres til en forståelse af såvel Carls vilkår som plejehjemmets, sønnens og datterens. Men som læser engageres man eksistentielt i denne nuancerige beskrivelse, og man lades på intet tidspunkt kold, for de fleste har været i de to børns nødtvungne situation. Jens Henneberg kultur@nordjyske,dk Kirsten Thorup: "Ingenmandsland" 192 sider, 225 kr. Gyldendal. Udkommer i dag