EMNER

I læ for vestenvinden

5
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Meget af træet kan genbruges som brænde. Resten bliver til flis, der skal dække af for ukrudt.

Vinterstormen for over et år siden skæmmer stadig det nordjyske landskab med væltede træer, der minder om et gigantisk mikadospil. Også hos Bodil Haurholm i Lønstrup satte stormen spor på hendes 23 tdr. land store gård, Haurholm; der ligger mellem hav og marker. Især læbælterne omkring bygningerne på Møllebakkevej er det gået hårdt ud over, hvor en del syge elmetræer skal fjernes. Og mens mange i samme situation benytter sig af Hedeselskabet til at rette op på skaderne, går Bodil Haurholm en anden vej. Skovfoged Martin Sonne er nyuddannet skov- og landskabsingeniør, som tidligere hed skovfoged, og han har flere forslag til Bodil Haurholms miserable grund. Martin Sonne er netop flyttet tilbage til Tårs efter et par år i Vejle. Her har han startet sin egen lille virksomhed med speciale i topkapning og anden træfældning i haver, hvor store træer står tæt på bygninger. Desuden tager han sig af anlægsopgaver og beplantning som hos Bodil Haurholm. - Jeg er usikker på, hvad der kan gro her og hvad, der bør fældes, siger hun om grunden til behovet for professionel hjælp. - Hvis jeg selv skulle sørge for det, ville jeg komme hjem med ene grantræer. Det bliver for ensformigt. Ifølge skov- og landskabsingeniøren har læbælterne fået lov til at vokse lidt for vildt og er blevet til et krat. - Og det har ingen brugsværdi, konstaterer, Martin Sonne, der har ryddet op og fundet ud af, hvad der er tilbage. Det er blandt andet et par mirabel, som får lov til at overleve Marin Sonnes motorsav. - De passer ind i helheden, siger han om det ca. 1000 kvm store areal, han i første omgang koncentrerer sig om. Vestenvind Arealet omkring huset ligger på en forblæst bakketop tæt på kysten og er ifølge landskabsingeniøren fuld af salt bragt med vinden. - Derfor er det vigtigt med masser af læ og masser af variation og gerne lang blomstring og mange bær til fuglene. Roser, tjørn og rønnebær er gode bud på beplantning, og de egner sig godt til det barske klima langs vestkysten. At det på den måde kommer til at ligne et skovbryn med levende hegn langs hele grunden, er Bodil Hauerholm godt tilfreds med. Også at der bliver masser af liv med fugle og insekter. - Samt plads til en lille æblelund mod øst, som hun bemærker. Ifølge Martin Sonne er det dog her nødvendigt med muldjord i læssevis, fordi æbletræerne ikke sådan uden videre giver sig til at gro i den sandede jord. Indtil nu har Martin Sonne kun fældet og savet og makket med stubbe og gjort ved. Og alt sammen bliver genbrugt, enten til brænde, en havebænk eller som hegn omkring en læplads, hvor der siden skal plantes efeu for at gøre hegnet grønt og levende. Og i disse dage – når frosten tillader det - går han i gang med at plante. - Så er det bare at vente på, at alting springer ud, som han siger. - Det bliver dog lidt senere end andre træer af samme slags, fordi de nyplantede træer har ligget på køl, inden de flyttede ind i Bodils have.