I misbruger- miljøets helvede

"Neden under”"

Det er fem år siden, Josephsen udgave sin første roman "Opløb", som indbragte ham Statens Kunstfonds treårige legat. Forud var kommet tre digtsamlinger, bl. a. "Pokalhjertet", og kom nu ikke og sig, at dansk romankunst er uden selvironi: På et tidspunkt lægger romanens moralsk blakkede chefpsykolog Simon sig på sofaen - med en digtsamling af Mikael Josephsen, den hedder Pokalhjertet. Han bladrer i den, læser lidt bagi, begynder så ved begyndelsen, kniber det ene øje i. Lidt efter taber han bogen på gulvet. Han sover. Bogen indeholder en række portrætter af mennesker i en etageejendom i Svendborg, snart ironiske som af det bedsteborgerlige ægtepar Inga og Bent, der fører uendelige indholdsløse samtaler, og som bliver snydt af chefpsykolog Simon i en sommerhushandel, der medfører, at de må forlade deres faste standplads på en campingplads gennem 25 år. I stedet for at reparere det pilrådne sommerhus køber de en ny campingvogn, som de stiller op på grunden. Snart blomstrer sarkasmen over for alternative healere som Linda, der efter at have stiftet bekendtskab med numerologien kalder sig Blinda. Snart er romanen satirisk som over for Anonyme Alkoholikere og deres sammenblanding af afholdenhed og Gud. Og så er der bogens centrale portræt: narkomanen Kim, bogens helt. Han kommer tilsyneladende efter mange genvordigheder og omveje ud af sin afhængighed af stoffer, men må se sig forladt af moderen til sin søn, der bliver fjernet af de sociale myndigheder.. Mange af personerne har drømme om at komme væk, bl. a. til Australien (bemærk romanens titel!), men ingen realiserer drømmen. Bogen er hovedsagelig fortalt gennem dialoger, og vel adskiller indholdet i de enkelte personers replikker sig fra hinanden, men nogen egentlig replikindividualisering er der ikke tale om. Dens styrke er den rå beskrivelse af misbrugermiljøet og stofmisbrugets voldsomme fysiske og psykiske udslag. Her er intet tilsyneladende stukket under stolen. Man hypnotiseres af disse mennesker, der er drevet ind i misbrugets galskab, og af deres frådende vanvid. Josephsen viser os de forskellige typer i de forskellige miljøer i deres evige sam- og modspil. Sådan er menneskene og sådan bliver de i forhold til hinanden. Og læren er, at de laveste i det sociale hierarki ikke nødvendigvis er de moralsk mest flossede. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Mikael Josephsen: "Neden under" 304 sider, 299 kr., Gyldendal. Udkommer i dag.