Skolevæsen

I nye miljøer

Det var en stor fornøjelse at læse Christine Antorinis (S) udspil - "Ny Nordisk Skole" - der præsenterer en række helt nye tanker om, hvordan Danmark kan styrke praktisk indlæring i folkeskolen.

Ideerne indgår i forfatter Lars Olsen bog "Uddannelse for de mange", som argumenterer for, at boglige fag skal gøres mere virkelighedsnære og omhandle konkrete projekter fra det danske samfund og erhvervsliv. Jeg bakker fuldt op om at rykke undervisning ud i nye miljøer og den verden, der også ligger uden for folkeskolen. I landbruget har vi et projekt kørende, hvor landmænd over hele landet ganske gratis åbner deres gårde som laboratorium for landets skoler - især for 4.-6. klassetrin. Det eneste, lærerne skal gøre, er at klikke ind på hjemmesiden www.skolenoglandbruget.dk og finde den landmand, der bor i nærheden af deres skole. De kan herefter kontakte landmanden og lave en aftale med ham om, hvornår besøget kan foregå - det benytter ca. 20.000 elever sig af om året, så noget tyder på, at også skolen har et behov og en lyst til at opleve noget autentisk og virkelighedsnært. Besøget er gratis, og det er klassesættet "Koen og mælken" eller "Griseliv og svinekød" også. Bøgerne bruges til at forberede klassen på besøget på gården og besøget i stalden opfylder trinmålene for natur/teknik og dele af trinmål for matematik. I disse krisetider, hvor der mangler penge til bøger og lignende, er prisen på busbilletten eller en frisk cykeltur den eneste omkostning for skolerne. De tilbagemeldinger, vi får fra lærere og elever, tyder på, at både erhvervsliv (her landmændene) og skolerne får meget ud af besøgene. Eleverne ser, hvad der rent praktisk og faktisk foregår på et landbrug, og hvor maden kommer fra. Jeg er sikker på, det vil styrke lysten til at lære noget hos alle elever, når de kan se, at det, de lærer, kan bruges i det virkelige liv. Især hos de praktiske drenge. Men også ved de meget boglige elever. På sigt styrker det eleverne, der vil stå bedre rustede til kommende job. Derfor er det i sidste ende gavnligt for alle, fordi arbejdsgiverne får elever/nye medarbejdere der er bedre forberedte på, hvad der forventes af dem. De har nemlig set, mærket og deltaget i konkrete projekter, som også indeholder praktik og ikke kun teori. Tak for et godt udspil, Antorini - jeg bakker op!