Hals

I orden at offentliggøre alt i Hals-sagen

Jeg er fra flere sider blevet spurgt, om det er efter mit ønske, at de sider i Norrbom og Vindings rapport, som vedrører min sag, ikke er lagt ind på nettet.

Jeg kan hermed oplyse, at min advokat 21.12.04 skrev til borgmesteren med følgende ordlyd: "I ovennævnte sag skal jeg herved for god ordens skyld på vegne Henriette Høgsbro meddele tilladelse til, at Hals Kommune offentligt udtaler sig om den del af den ad Advokatfirmaet Norrbom og Vinding udarbejde rapport, som vedrører Henriette Høgsbro". Da dette ikke skete, har jeg selv skrevet til borgmesteren og gjort ham opmærksom på dette brev fra min advokat, og for at der ikke skulle være nogen som helst tvivl har jeg tilføjet: "Alt i rapporten, som omhandler Henriette Høgsbro, må offentliggøres." For mit vedkommende er der ikke på noget punkt tale om personfølsomme oplysninger, og jeg ønsker, at rapporten i sin fulde og ucensurerede form må blive læst og debatteret af så mange borgere som muligt.