Lokalpolitik

I orden at sige nej til sexmesse

Byrådet i Aalborg Kommune må gerne bede Aalborg Kongres- & Kulturcenter om ikke at lægge lokaler til sexmesser i fremtiden. Det fastslår professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Claus Haagen Jensen.

Det er Aalborgs gode navn og rygte, der har fået byrådet til at blande sig i arrangements-planlægningen. Aalborg skal nemlig ikke være kendt for rocker-kriminalitet, prostitution og sexmesser, har borgmester Henning G. Jensen (S) forklaret. Byrådet traf beslutningen om "ingen sexmesse i vores by" på opfordring fra Kristendemokraternes Inge Ibsen Fomcenco - med henvisning til at Aalborg Kongres- & Kulturcenter årligt modtager et kommunalt tilskud på 15-18 millioner kroner. Byrådets henstilling har vakt debat, men politikerne har loven på deres side, lyder det fra Claus Haagen Jensen. - Rent juridisk kan byrådet ikke kritiseres. Det kommunale tilskud betyder, at kommunen har ret til at have en holdning til, hvilke arrangementer der skal finde sted i Aalborg Kongres- & Kulturcenter, siger han. Arrangøren af messen "Erotic World", Kenneth Strandby, kalder Aalborg byråds indblanding for censur, men det afvises også af Claus Haagen Jensen. - Det har ikke noget at gøre med censur, sådan som det er defineret i grundlovens paragraf om ytringsfrihed. Den handler om en offentlig myndigheds forhåndsgodkendelse, men Aalborgs byråd vil jo ikke forhåndsgodkende noget, men siger blot, at en vis type aktivitet ikke falder inden for det, kommunen yder støtte til, understreger Claus Haagen Jensen. Generelt kan kommunen, når den sponsorerer kulturelle begivenheder udmærket gå ind og tage stilling til, om der skal bruges skattekroner på arrangementet. Situationen var en anden, hvis der f.eks. var tale om et museum. Her er der en særlig lovgivning, der gør, at byråd og andre offentlige myndigheder ikke har ret til at blande sig, selvom de måtte mene, at en udstilling ikke lever op til kravene for at modtage offentligt tilskud. - Men i tilfældet med Aalborg Kongres- & Kulturcenter er der ingen særlig lovgivning, der spiller ind, og derfor kan kommunen bestemme, hvad tilskudskronerne skal bruges til, siger Claus Haagen Jensen.