I orden med sort arbejde?

REGERING:Er regeringen ved at legalisere sort arbejde? Det spørgsmål springer i øjnene efter at have læst regeringens udspil om at bekæmpe det selv samme. Fremover skal det være lovligt for den pensionerede håndværker at arbejde på bestilling hos fremmede mennesker for derefter at stikke op mod 10.000 kroner i lommen uden om skattevæsenet. Fuldt lovligt. De næste 10.000 er ulovlige - men hvem holder øje med det, når døren er åbnet for, at private kan få opgaver i hjemmet lavet af en billig pensionist frem for en skattepligtig håndværker under 65 år? 10.000 kroner bliver også den grænse, som man som forbruger kan købe håndværksydelser for uden at skulle kunne dokumentere, at ydelserne er betalt indenfor lovens rammer. Ydelser over 10.000 kroner skal nu betales digitalt, så Skat kan sikre sig, at der ikke er tale om sort arbejde. Det er derfor nærliggende, at folk får den tanke, at regeringen giver carte blache til at få udført sort arbejde, så længe der er tale om småopgaver til under 10.000 kroner. Og det er vel ikke regeringens hensigt? Skrækscenariet er, at regeringen er med til ikke alene at legalisere en del af det eksisterende sorte marked men også skabe mulighed for, at de regninger under 10.000 kroner, som i dag bliver betalt lovligt, i fremtiden vil blive betalt med sorte penge. Et problem der ikke bliver mindre af, at vi må antage, at størstedelen af det sorte arbejde, der allerede bliver udført, er i forbindelse med forholdsvist små opgaver. Derfor skal regeringen være meget omhyggelig med at udforme loven, så der bliver sendt et mere klart signal til danskerne. Sort arbejde er under ingen omstændigheder i orden - heller ikke i forhold til opgaver under 10.000 kroner. Ønsker regeringen at få del i de 50 milliarder kroner, som sort arbejde anslås at koste staten årligt, skal det sorte arbejde forfølges med en intensiveret indsats og ikke blåstemples.