I Poulstrup står tiden ikke stille

BYMILJØ:Vi har i byen et godt bymiljø, med mange flotte huse og rundt om er der mange steder med en dejlig natur, hvor der også bor mange aktive borgere. Vi har endnu et godt og bæredygtigt foreningsliv for både børn, unge og de ældre. Vi vil gerne værne om dette miljø, så det kan være til gavn for eftertiden. MEN for at det fortsat skal være attraktivt at bo i Poulstrup er der vigtigt, at vi har skolen, hallen og foreningerne som omdrejningspunkt. Hvis skolen bliver nedprioriteret vil foreningslivet og hallen dø, Hvis hallen bliver nedprioriteret er der ingen sportsforeninger og ingen børn til skolen. Det hele hænger sammen så lad det være stof til eftertanke, det kan god være der lige her og nu er besparelser ved at sammenlægge skoler, men ikke på den lange bane. Vi vil derfor foreslå, at man samarbejder skolerne imellem i hele kommunen. Det kan jo være man har faciliteter og kompetencer på en skole som ikke findes på en anden, så kan man da flytte børn den anden vej.