Skattepolitik

I rigtig retning

FORÅRSPAKKE:I Kristelig Fagbevægelse har vi med interesse fulgt offentliggørelsen af VK-regeringens længe ventede skattereform ”Forårspakke 2.0”. Generelt er vi godt tilfredse med, at det nu i højere grad vil kunne betale sig at yde en ekstra indsats. Når grænsen for topskat sættes op, betyder det blandt andet, at mange lønmodtagere i mellemindkomstgruppen som f.eks. faglærte håndværkere, lærere, sygeplejersker og politibetjente slipper for at betale topskat. Endvidere er den generelle lettelse af indkomstskatten medvirkende til, at flere får noget ud af at gå fra deltid til fuldtid. Det kan vi som fagbevægelse kun være tilfredse med. Men samtidig vil vi i Kristelig Fagbevægelse også gerne advare imod, at det alene bliver økonomi og penge der kommer til at præge debatten om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. For os at se er den egentlige drivkraft til at få os til at stå ud af sengen om morgenen og gå på arbejde ikke pengene alene. Det er derimod vores lyst til at bruge vores evner, udrette noget, være produktive og indgå i relationer med andre. Kristelig Fagbevægelse mener, det ligger i den menneskelige natur, fordi vi er skabt til at være skabende. I vores samfund er det sådan, at denne realisering af os selv i høj grad sker gennem vores arbejde. Mange siger derfor også, at selvom de vandt en million, ville de fortsætte med at arbejde. Det er selvfølgelig fordi arbejdet giver mening for dem. Det er klart, at lønnen skal være i orden, men hvis et arbejde skal give mening, skal der også være en dybere mening med det end en lønseddel hver måned. Vi skal ikke gå på arbejde bare for at se frem til at kunne gå hjem igen. Det er fattigt, hvis vi gør arbejde til et spørgsmål om penge alene. Det er udtryk for et fattigt menneskesyn, hvor grundantagelsen er, at man kan regulere vores lyst til at arbejde blot ved at skrue lidt op eller ned på, hvor meget vi får ud af det rent økonomisk. Mange oplever jo i forvejen, at hverdagen er så hektisk, og at de arbejder så meget, at de ikke har mulighed for at arbejde mere, bare fordi skatten sættes ned på den sidst tjente krone. Det betyder meget mere, at et arbejde opleves som meningsfuldt, og at man trives og har det sjovt på sit arbejde hver dag - og ikke kun på lønningsdagen. Så giver vi den gerne en ekstra skalle, når der er brug for det, og bliver nogle år længere i stedet for at gå på efterløn. Skattereformen kan være med til at sikre, at det for langt flere almindelige lønmodtagere kan betale sig at yde en ekstra indsats, og det er rigtig godt. Men udover det økonomiske aspekt, så ønsker vi i Kristelig Fagbevægelse også at sikre, at arbejdet for den enkelte opleves som værende meningsfyldt. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde vore medlemmer karriererådgivning og coaching, og det gør vi ved hele tiden at påvirke politikerne til også at indtænke balancen mellem familielivet og arbejdslivet i de forskellige lovforslag. Christian Steen (f. 1977) er regionsformand for Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening. Cand.mag. i Samfundsfag, Politik og Administration fra Aalborg Universitet i 2003.